• Våra webbplatser
 • Köpa bostad
 • Karriär
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad

Om oss

I över 40 år har vi fått förtroendet från våra kunder att uppföra en lång rad bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik och industrianläggningar. Oavsett vad vi bygger så bygger vi förtroende.

Bokslutskommuniké 2023

Stabil orderstock och fortsatt stark finansiell position efter ett utmanande år.

Nytt miljardprojekt

Logistic Contractor, som ingår i Wästbygg Gruppen AB (publ), har fått förtroendet att utveckla och bygga grossistföretaget Ahlsells nya, toppmoderna logistikanläggning i Norge.

Därför investera i Wästbygg Gruppen

Med ett stort engagemang och fokus på hållbarhet ska vi höja produktivitet, lönsamhet och livskvalitet för våra kunder. På så sätt skapar vi framtidens livsmiljöer där människor vill arbeta, bo och leva.

VÄLKOMMEN TILL
WÄSTBYGG GRUPPEN

I över 40 år har vi fått förtroendet från våra kunder att uppföra en lång rad bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik och industrianläggningar. Stora som små. Från norr till söder. Och fler står på tur.

Oavsett vad vi bygger så bygger vi förtroende.

En bred marknad ger långsiktig trygghet

Wästbygg Gruppens verksamhet bedrivs med lokal närvaro över stora delar av Sverige samt inom koncernbolaget Logistic Contractor även i Danmark, Norge och Finland.

Bygg en hållbar framtid med oss

Wästbygg Gruppen är ett av relativt få bolag där aktierna kan klassas som gröna, och det enda byggbolag med den omfattning på entreprenadverksamhet som vi har som erhållit Nasdaq Green Equity Designation

WÄSTBYGG GRUPPEN I SIFFROR

Här har vi samlat några av de viktigaste nyckeltalen för koncernen.

NYCKELTAL – WÄSTBYGG GRUPPEN

4,8 Intäkter 2023
miljarder SEK
-10,4% Rörelsemarginal 2023
5,5 Orderingång 2023
miljarder SEK
6,2 Orderstock, 31 dec 2023
miljarder SEK

Fördelning av intäkter 2023

VÅRA BOLAG

Bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader och samhällsfastigheter på de mest expansiva marknaderna i södra och mellersta Sverige.
Bygger och utvecklar samhällsfastigheter, bostäder och kommersiella byggnader längs hela den norrländska kusten.
Projektutveckling och entreprenaduppdrag inom logistik och industri.