Wästbygg Gruppen

Vi utvecklar och bygger bostäder,
samhällsfastigheter, kommersiella
fastigheter samt industri- och logistikbyggnader.

I fokus

Börsnotering

Wästbygg i siffror

Hållbarhet

Erbjudande

Bostad

Kommersiellt

Logistik- & industribyggnader

Samhällsfastigheter

Projektutveckling

IR kontakt

Mediakontakt