ARBETSMILJÖ

Vår vision är att ingen ska skada sig på våra byggarbetsplatser. Vi jobbar säkert eller inte alls. Här kan du läsa mer om vad det innebär för dig som leverantör.

Uppförandekod

I vår uppförandekod finns viktiga riktlinjer och policyer som styr vårt förhållande till medarbetare, affärspartners och andra intressenter.

Ordnings- och skyddsregler

Våra ordnings- och skyddsregler är till för att skapa en säker arbetsmiljö. Alla som jobbar på en Wästbygg-arbetsplats ska aktivt medverka i arbetsmiljöarbetet och följa dessa regler.

Rapportering av tillbud och olyckor

Ett tillbud är en händelse som hade kunnat leda till en skada eller ett olycksfall, men som slutade väl. Syftet med rapporteringen är att informera om vad som hänt så att vi kan jobba förebyggande.

Arbete på hög höjd

Fallolyckor är den vanligaste orsaken till att personer omkommer eller skadas allvarligt i byggbranschen. Om du arbetar på en höjd över två meter räknas det som höghöjdsarbeten och då krävs skyddsutrustning, anpassad för situationen.

Arbetsberedningar och riskanalyser

Som leverantör på en Wästbygg-arbetsplats ska du lämna en riskanalys som underlag till projektets arbetsmiljöplan.

ID06

Med hjälp av ID06-systemet kan vi ha koll på vilka som rör sig på våra arbetsplatser. Genom obligatorisk registrering i personalliggare och oanmälda kontroller av Skatteverket försvåras för obehöriga att vistas på byggarbetsplatsen.

Byggföretagens säkerhetsutbildning

På våra arbetsplatser är arbetsmiljö och säkerhet prioriterade frågor. Wästbygg rekommenderar alla leverantörer att gå den säkerhetsutbildning som Byggföretagen har tagit fram.

UE 2021

Med UE 2021 menas avtalsvillkor för underentreprenörer och bemanningsföretag. UE 2021 är utgiven av Sveriges Byggindustrier och togs fram för att hindra fusk i byggbranschen. Dokumentet innehåller villkor som ska uppfyllas av både leverantör och entreprenör.