KVALITET

I de hus som vi utvecklar och bygger ska människor ska bo, jobba och trivas under lång tid framöver. Därför är det viktigt att våra byggprojekt håller hög kvalitet. Här hittar du som leverantör de mallar och dokument som rör vårt gemensamma kvalitetsarbete.

Egenkontroll

För att säkerställa kvaliteten i våra byggprojekt genomför alla våra leverantörer en egenkontroll i samband med avslutat arbetsmoment. Här hittar du vår mall för egenkontroll.

Entreprenörens KMA pärmupplägg

Innan våra leverantörer får sätta igång att jobba behöver de lämna in en KMA-pärm med alla viktiga dokument kopplade till byggprojektets kvalitet. Här kan du ladda ner ett pärmregister med alla de delar som ska finnas med.

ISO-certifieringar

Vi arbetar aktivt med kvalitet- miljö- och arbetsmiljö. Därför har vi valt att certifiera Wästbygg AB enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.