MILJÖ

Vi på Wästbygg har satt målet att bli fossilfria till år 2030 och vi vill gärna samarbeta med andra företag som också tycker att klimat- och hållbarhetsfrågor är viktiga. Här kan du läsa lite mer om vad vi förväntar oss av våra leverantörer när det gäller miljö.

Mot en fossilfri framtid

För att vi ska kunna kartlägga de koldioxidutsläpp som kommer från våra byggmaterialtransporter frågar vi alla våra leverantörer om körsträcka, fordonstyp och bränslesort. Vi tittar också på vilken typ av bränsle som används i de maskiner och den utrustning vi hyr på byggarbetsplatserna.

Material

Genom att välja miljöriktiga material och produkter skapas en sund miljö för alla som ska bo eller arbeta i det nybyggda huset. Dessutom blir det en bättre arbetsmiljö för all personal på bygget. Vår målsättning är att inte använda produkter som påverkar människor och natur negativt. Vi arbetar främst med BASTA, Byggvarubedömningen och Sunda Hus.

Byggavfall

Vår målsättning är att sortera 90 procent av allt byggavfall. Våra leverantörer och underentreprenörer ansvarar för att källsortera och ta hand om sitt eget avfall – enligt Wästbyggs avfallshanteringsplan. Innan ett arbete påbörjas vi vill att du som leverantör eller underentreprenör uppskattar vilket avfall du avser slänga. På så sätt kan vi anpassa fraktionerna.

Kemiska ämnen

Många kemiska ämnen kan ha negativa effekter på både människor och miljö. Om de inte helt kan undvikas krävs det att de hanteras på ett riktigt och säkert sätt. På våra projekt finns det alltid en säkerhetsdatabladspärm där alla projektets säkerhetsdatablad skall vara samlade.