Våra filmer om arbetsmiljö

Introduktionsfilm arbetsmiljö - korta versionen

Filmen med engelsk undertext

Introduktionsfilm arbetsmiljö - långa versionen

Filmen med engelsk undertext

Introduktionsfilm arbetsmiljö - polsk undertext

Filmen med polsk undertext

Fokus på arbetsmiljö

Målet med fokusvecka arbetsmiljö är att öppna upp för diskussion och skapa mer utrymme för eftertanke och reflektion kring arbetsmiljön samt att stärka säkerhetskulturen och det personliga ansvaret.