Fossilfritt 2030 – Klimat och Energi

Klimatförändringarna är en av mänsklighetens största utmaningar och byggsektorn står för en betydande del av samhällets energi- och resursförbrukning. Därför har Wästbygg Gruppen antagit målet att bli fossilfria till 2030 inom områdena el, värme, transporter och avfall. Att som företag bli fossilfritt eller klimatneutralt som det också kan kallas, innebär att man strävar efter nära nollutsläpp av växthusgaser från den egna verksamheten.

Klimatsmart byggarbetsplats

Produktionsfasen står idag för en betydande del av byggbranschens utsläpp. Genom Klimatsmart byggarbetsplats ställer vi krav på oss själva samt våra leverantörer för att minska våra utsläpp under produktionsfasen. Klimatsmart byggarbetsplats har tre olika nivåer: brons, silver och guld. Målet är att successivt öka andelen guldetableringar till 100 procent år 2030.

Läs mer om Klimatsmart byggarbetsplats