loading

Fossilfritt 2030 – Klimat och Energi

Klimatförändringarna är en av mänsklighetens största utmaningar och byggsektorn står för en betydande del av samhällets energi- och resursförbrukning. Därför har Wästbygg Gruppen antagit målet att bli fossilfria till 2030 inom områdena el, värme, transporter och avfall. Att som företag bli fossilfritt eller klimatneutralt som det också kan kallas, innebär att man strävar efter nära nollutsläpp av växthusgaser från den egna verksamheten.

Klimatsmart byggarbetsplats

För att möta vårt mål om att minimera klimatutsläppen har vi tagit fram ett eget verktyg – Klimatsmart Byggarbetsplats. Klimatsmart Byggarbetsplats är en intern certifieringsmodell som är uppbyggd i tre nivåer: brons, silver och guld. Målet är att successivt öka andelen guldetableringar upp till 100 procent år 2030. Inom Klimatsmart Byggarbetsplats fokuserar vi på områdena el, provisorisk byggvärme, bränsle från maskiner, materialtransporter och avfall.

Läs mer om Klimatsmart byggarbetsplats

Vill du lära dig mer om vår klimatresa? Vår ”reporter” Clara har fått i uppdrag att ta reda på vad som gäller och hur det kan gå till för att bli fossilfri – både som företag och hur man som privatperson kan minska sitt avtryck: