Nudging

Vi gillar att knuffas! På Wästbygg Gruppen använder vi nudging för att främja hållbarhet på flera sätt. Vi tror att vänliga knuffar åt rätt håll kan underlätta för människor att göra hållbara val. I våra nudgingprojekt samarbetar vi med Beteendelabbet som är experter på just beteende och nudging.

Vi har bland annat använt nudging för att öka sorteringen av byggavfall. Nudgingen bestod också av nya skyltar med tydliga symboler och positiva uppmaningar samt tydlig feedback kring hur man låg till när det gällde sortering.

Hur gick det då? Jo, återvinningen ökade med närmare 10 procent vilket också resulterat i en stor besparing av kostnader.

I samma pilotprojekt på byggarbetsplatsen Asecs i Jönköping testade vi även nudging för att stärka säkerheten. Genom att intervjua yrkesarbetare och kartlägga beteenden på byggarbetsplatsen fick Beteendelabbet förståelse för varför rapporteringen var bristfällig. Bland annat var själva ordet “tillbud” komplext och förknippades ofta med en allvarlig skada eller till och med dödsfall. Medarbetarna kände att det var mindre viktigt att lämna in rapporter där “ingen kom till skada”. Därför togs ordet tillbud bort vi och kommunicerade istället ”Aj-rapport” och “Oj-rapport”

Hur gick detta då? På 18 månader ökade tillbudsrapporteringen med 87 procent!