Syna oss i fogarna

Det här är en lång lista på saker vi gör för att utvecklas. Faktum är att vi kan göra listan ännu längre. Men du förstår hur vi jobbar, hur vi tänker och engagerar oss, inte minst för vår miljö. Vi är 600 medarbetare som går från ord till handling varje dag. Allt för att vi ska bygga en hållbar framtid.

Läs mer om varje punkt på denna sida, eller kontakta oss så berättar vi mer.

 • Vi har ett mål om att 2025 spegla Sveriges befolkning när det gäller jämställdhet och mångfald.
 • Vi använder vårt egenutvecklade verktyg Klimatsmart byggarbetsplats för att minska klimatpåverkan.
 • Vi har en fond för hållbar utveckling.
 • Vi är transparenta.
 • Vi har antagit ett ställningstagande för jämställdhet och mångfald.
 • Vi har ett grönt ramverk för att öka transparensen runt vårt hållbarhetsarbete och för att ta hållbara affärsbeslut.
 • Vi bygger inom de mest erkända miljöcertifieringssystem på marknaden.
 • Vi lämnar klimatanbud och gör livscykelanalyser.
 • Vår aktie har blivit grönmärkt enligt Nasdaq Green Equity Designation.
 • Vi har utvecklat Boaktiva, ett verktyg för att öka gemenskapen, tryggheten och hälsan i våra egenutvecklade bostäder.
 • Vi skapar förutsättningar för delningsekonomi i våra egenutvecklade bostäder.
 • Vi samarbetar med andra aktörer för hållbar utveckling.
 • Vi arbetar aktivt med likabehandling.
 • Vi arbetar aktivt internt för att skapa en socialt hållbar arbetsplats. Vi mäter och redovisar vårt klimatavtryck.
 • Vi prioriterar hållbara material och energieffektiva lösningar.
 • Vi arbetar aktivt för god arbetsmiljö på byggarbetsplatser och kontor.
 • Vi har integrerat hållbarhet i vår affärsmodell.
 • Vi arbetar aktivt för att alla medarbetare ska känna sig inkluderade.
 • Vi har ett etiskt råd.
 • Vi har en visselblåsarfunktion.
 • Vi mäter och arbetar kontinuerligt för att förbättra trivsel och likabehandling.
 • Vi har fokus på hållbarhet i hela organisationen och rollen som hållbarhetschef har ingått i  koncernledningen sedan 2018.