Välkommen till Wästbygg Gruppen

Bästa aktieägare

Vi har nu genomfört vår notering på Nasdaq Stockholm och vill ta tillfället i akt att önska dig varmt välkommen som aktieägare i Wästbygg Gruppen! Glädjande är att intresset för vårt erbjudande var mycket stort, men det fick också till följd att inte alla aktieägare kunde få den tilldelning som önskades.

Själva noteringen markerade slutet på en process som har pågått internt i flera år där vi har förberett företaget för en publik miljö. Samtidigt utgör den starten på en helt ny fas för företaget och det känns både spännande och tillfredställande få påbörja ett nytt kapitel i Wästbygg Gruppens utveckling.

Totalt är vi nu cirka 13 000 nya aktieägare i företaget. Noteringen har tillfört företaget nästan en miljard kronor som vi nu ska använda för att stärka oss ytterligare inom två områden som vi identifierat som väsentliga för fortsatt tillväxt. Vi ska lägga ännu större fokus på projektutvecklingsverksamheten inom våra tre affärsområden Bostad, Kommersiellt (där också samhällsfastigheter ingår) samt Logistik och industri och vi ska bygga upp en förvaltningsportfölj med egenutvecklade samhällsfastigheter i vårt nystartade fastighetsbolag Inwita. Flera nya intressanta utvecklingsprojekt ligger i startgroparna redan nu och vi kommer att intensifiera marknadsarbetet gentemot både kommunala och privata aktörer för att skapa fler intressanta affärsmöjligheter inom projektutvecklingsverksamheten.

Vår ambition är att ha en öppen, tydlig och rak kommunikation med våra aktieägare framöver. Vi kommer att kommunicera så snart något av intresse händer inom bolaget och samtidigt vara tillgängliga för löpande frågor från marknaden. Ett sådant tillfälle inträffar redan den 9 november när vi publicerar vår delårsrapport för tredje kvartalet 2020 och arrangerar en direktsänd webbcast för alla intresserade. Inbjudan till den liksom övrig löpande information publiceras på vår webbplats group.wastbygg.se. Undrar du över något så kontakta gärna vår IR-funktion via e-post till ir@wastbygg.se.

Återigen – varmt välkommen som aktieägare i Wästbygg Gruppen!

Med vänlig hälsning
WÄSTBYGG GRUPPEN AB

Cecilia Marlow

Styrelseordförande

Jörgen Andersson

Koncernchef