loading
Gruppen
loading

IR kontakt

Rapporter och presentationer

Rapport
Presentation
Webbsändning
Års- och hållbarhetsredovisning 2017 2018-03-26
Bokslutskommuniké 2017 2018-02-23
Delårsrapport januari-september 2017 2017-10-26
Delårsrapport januari-juni 2017 2017-08-24
Delårsrapport januari-mars 2017 2017-04-27