Rapporter och presentationer

Rapport
Presentation
Webbsändning
Bokslutskommuniké 2017 2018-02-23
Delårsrapport januari-september 2017 2017-10-26
Delårsrapport januari-juni 2017 2017-08-24
Delårsrapport januari-mars 2017 2017-04-27
Årsredovisning 2016 2017-03-26