Rapporter och presentationer

Rapport
Presentation
Webbsändning
Bokslutskommuniké 2018 2019-02-22
Delårsrapport januari-september 2018 2018-11-30
Delårsrapport januari-juni 2018 2018-08-31
Delårsrapport januari-mars 2018 2018-04-25
Års- och hållbarhetsredovisning 2017 2018-03-26