loading
Gruppen
loading

IR kontakt

Rapporter och presentationer

Rapport
Presentation
Webbsändning
Års- och hållbarhetsredovisning 2019 2020-03-26
Bokslutskommuniké 2019 2020-02-21
Delårsrapport januari-september 2019 2019-11-29
Delårsrapport januari-juni 2019 2019-08-30
Delårsrapport januari-mars 2019 2019-05-31