loading
Gruppen
loading

Centrala funktioner

Jenny Jakobson
Jenny Jakobson
Marknads- och varumärkeschef
Göteborg
Johan Gustafsson
Johan Gustafsson
Chef risk- och internkontroll
Göteborg
Sara Langvik
Sara Langvik
Redovisningschef
Borås
Kristin Lundmark
Kristin Lundmark
Hållbarhetschef
Göteborg
Anders Jansson
Anders Jansson
HR-chef – Wästbygg Gruppen
Stockholm
Claas Wallin
Claas Wallin
Verksamhetsutvecklingschef
Malmö

Fakturering

Här hittar du information om våra faktureringsrutiner (en pdf laddas ner)

Vi tar emot e-faktura (format Svefaktura eller via Peppol).

Vid frågor kontakta leverantorsreskontran@wastbygg.se.

Visslarfunktion

Medarbetare i Wästbygg Gruppen och andra intressenter ska känna sig säkra på att de kan rapportera allvarliga oegentligheter och missförhållanden på ett tryggt sätt via vår visselblåsarfunktion som sköts av en extern part.

Till visselblåsarfunktionen (extern hemsida)