Centrala funktioner

Jenny Jakobson
Jenny Jakobson
Marknads- och varumärkeschef
Göteborg
Johan Gustafsson
Johan Gustafsson
Chef risk- och internkontroll
Göteborg
Åsa Wall
Åsa Wall
Kommunikationsansvarig
Göteborg
Sara Langvik
Sara Langvik
Redovisningschef
Borås
Karin Nyquist
Karin Nyquist
Hållbarhetssamordnare
Göteborg
Anders Jansson
Anders Jansson
HR-chef

Fakturering

Vi tar emot e-faktura (format Svefaktura).
Fakturan kan också mailas till faktura@wastbygg.se
Postadress:
Box 912
501 10 Borås

Visslarfunktion

Medarbetare i Wästbygg Gruppen och andra intressenter ska känna sig säkra på att de kan rapportera allvarliga oegentligheter och missförhållanden på ett tryggt sätt via vår visselblåsarfunktion som sköts av en extern part.

Till visselblåsarfunktionen (extern hemsida)