loading

Centrala funktioner

Anders Jansson
Anders Jansson
HR-chef – Wästbygg Gruppen
Stockholm
Johan Gustafsson
Johan Gustafsson
Chef risk- och internkontroll
Göteborg
Sara Langvik
Sara Langvik
Redovisningschef
Borås
Kristin Lundmark
Kristin Lundmark
Hållbarhetschef
Göteborg
Claas Wallin
Claas Wallin
Verksamhetsutvecklingschef
Malmö
Jenny Jakobson
Jenny Jakobson
Kommunikations- och varumärkeschef
Göteborg

Fakturering

Här hittar du information om våra faktureringsrutiner (en pdf laddas ner)

Information for invoices to our companies in Norway, Denmark and Finland (pdf download).

Vi tar emot e-faktura (format Svefaktura eller via Peppol).

Vid frågor kontakta leverantorsreskontran@wastbygg.se.

Visslarfunktion

Medarbetare i Wästbygg Gruppen och andra intressenter ska känna sig säkra på att de kan rapportera allvarliga oegentligheter och missförhållanden på ett tryggt sätt via vår visselblåsarfunktion som sköts av en extern part.

Till visselblåsarfunktionen (extern hemsida)