loading

Fakturering

Information till leverantörer om fakturering

Från och med 2020-10-22 byter vi fakturaadress och vill att samtliga fakturor skickas i någon form av elektroniskt format. Vi tar emot e-faktura (format Svefaktura eller via Peppol).

Följ instruktionerna om våra faktureringsrutiner så blir hanteringen korrekt och betalningen i tid.

Information for invoices to our companies in Norway, Denmark and Finland.

 

För frågor om fakturering ber vi dig att kontakta:

leverantorsreskontran@wastbygg.se