loading
Gruppen
loading

Projektutveckling

Göteborg

Karin Lundberg
Karin Lundberg
Marknadsområdeschef Väst/Mitt
Göteborg
Anna Sparrmark
Anna Sparrmark
Marknads- och kommunikationsansvarig
Göteborg
Christina Andersson
Christina Andersson
Projektutvecklare
Göteborg
Jonas Hulterström
Jonas Hulterström
Affärsutvecklare
Göteborg
Jacob Geijer
Jacob Geijer
Fastighetsekonom
Göteborg
David Alm
David Alm
Affärsutvecklare
Göteborg
Linnea Karlén
Linnea Karlén
Kund- och marknadsansvarig
Göteborg
Martin Söderholm
Martin Söderholm
Ekonomichef Wästbygg Projektutveckling
Göteborg
Robin Cederqvist
Robin Cederqvist
Projektutvecklare
Göteborg

Stockholm

Morgan Palmersjö Andreasson
Morgan Palmersjö Andreasson
Marknadsområdeschef Öst
Stockholm
Ulla Sjölund
Ulla Sjölund
Projektutvecklare
Stockholm
Therese Sundman
Therese Sundman
Affärsutvecklingschef
Stockholm
Sofie Mikiasson
Sofie Mikiasson
Kund- och marknadsansvarig
Stockholm
Maria Carlsson
Maria Carlsson
Kund- och marknadsansvarig
Stockholm
Christofer Söderström
Christofer Söderström
Affärsutvecklare & produktutveckling
Stockholm
Anders Berglind
Anders Berglind
Affärsutvecklare
Stockholm
Lary Marben
Lary Marben
Projektutvecklare
Stockholm
Jacob Friberg
Jacob Friberg
Projektutvecklare
Stockholm

Malmö

Magnus Björkander
Magnus Björkander
VD Wästbygg Projektutveckling
Malmö
Karl Stenson
Karl Stenson
Marknadsområdeschef Syd
Malmö
Åsa Ekenstierna
Åsa Ekenstierna
Verksamhetsstrateg
Malmö
Charlotta Karlsson
Charlotta Karlsson
Kund- och marknadsansvarig
Malmö
Pernilla Ehlenberg
Pernilla Ehlenberg
Kund- och marknadsansvarig
Malmö
Peter Wennberg
Peter Wennberg
Affärsutvecklare
Malmö
Håkan Otterström
Håkan Otterström
Affärsutvecklingschef
Malmö