Pressmeddelanden

Wästbygg Gruppen utser ny IR-chef

Regulatorisk

Till tjänsten som ny IR-chef har Robin Sundin, idag koncernjurist för Wästbygg Gruppen, utsetts. Han tillträder sin kombinerade tjänst som koncernjurist och IR-chef den 19 september och blir därmed också medlem i koncernledningen.

Läs mer

Logistic Contractor i miljardaffär med Genesta

Regulatorisk

Logistic Contractor, som ingår i Wästbygg Gruppen AB (publ), säljer helägda projektbolaget Sneden AB till fondförvaltaren Genesta Property Nordic AB. Köpeskillingen uppgår till 945 mkr. I Sneden AB ingår det markområde på 133 000 kvm utanför Enköping som Logistic Contractor förvärvade under våren 2021. Sneden AB har även tecknat ett entreprenadavtal med Logistic Contractor om uppförandet av en logistikfastighet på cirka 80 000 kvm på tomten. Entreprenadvärdet uppgår till cirka 605 mkr och ingår i köpeskillingen.

Läs mer

Jonas Jönehall blir ny vd och koncernchef för Wästbygg Gruppen

Regulatorisk

Idag den 21 mars har styrelsen beslutat att utse Jonas Jönehall, nuvarande CFO/vice koncernchef, till ny vd och koncernchef för Wästbygg Gruppen. Jonas tillträder den 6 maj. Han efterträder Jörgen Andersson som blir kvar i bolaget som styrelseledamot och i en roll med fokus på investeringar och tillväxt. Jörgen blir även ordförande för anbuds- och investeringsutskottet.

Läs mer