Pressmeddelanden

Logistic Contractor i miljardaffär med Genesta

Regulatoriska

Logistic Contractor, som ingår i Wästbygg Gruppen AB (publ), säljer helägda projektbolaget Sneden AB till fondförvaltaren Genesta Property Nordic AB. Köpeskillingen uppgår till 945 mkr. I Sneden AB ingår det markområde på 133 000 kvm utanför Enköping som Logistic Contractor förvärvade under våren 2021. Sneden AB har även tecknat ett entreprenadavtal med Logistic Contractor om uppförandet av en logistikfastighet på cirka 80 000 kvm på tomten. Entreprenadvärdet uppgår till cirka 605 mkr och ingår i köpeskillingen.

Kallelse till årsstämma i Wästbygg Gruppen AB (publ)

Regulatoriska

Aktieägarna i Wästbygg Gruppen AB (publ), org. nr 556878–5538, (”Wästbygg” eller ”Bolaget”), kallas till årsstämma torsdagen den 5 maj 2022 kl. 15.00 på Norges Hus, Skånegatan 16 i Göteborg.

Jonas Jönehall blir ny vd och koncernchef för Wästbygg Gruppen

Regulatoriska

Idag den 21 mars har styrelsen beslutat att utse Jonas Jönehall, nuvarande CFO/vice koncernchef, till ny vd och koncernchef för Wästbygg Gruppen. Jonas tillträder den 6 maj. Han efterträder Jörgen Andersson som blir kvar i bolaget som styrelseledamot och i en roll med fokus på investeringar och tillväxt. Jörgen blir även ordförande för anbuds- och investeringsutskottet.