• Våra webbplatser
 • Köpa bostad
 • Karriär
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad
Arkiv

LC-projekt blir Breeam-certifierat

På Hisingen i Göteborg bygger nu Logistic Contractor en logistikanläggning för Prologis som ska miljöcertifieras enligt Breeam. 


Breeam är ett frivilligt miljöcertifieringssystem som utvecklades i Storbritannien i början av 1990-talet. Det är ett verktyg som utvärderar och betygsätter byggnadens totala miljöpåverkan. Logistic Contractor uppför nu sitt andra projekt som Breeam-certifieras. I Hisingen Logistikpark i Göteborg uppför LC en logistikanläggning om cirka 22 000 kvm för Prologis.
– Det som är bra med Breeam är att det ställer krav som inte finns med i svenska miljömärkningssystem, säger Jonas Ganefalk som är projekteringsledare på LC. Man börjar direkt i starten av projektet. När en kund kommer till oss och vill bygga behöver de ha tänkt på Breeams krav redan från start. Det gör att det blir ett grundligt arbete och inte en miljömärkning som man försöker klistra på i efterhand för att det ska se bra ut.  

För alla projekt som ska Breeam-certifieras så gäller att visa att man uppfyller kraven redan under byggprocessen. Det kan vara att byggbodarna är energi- och vattensnåla, att byggavfall sorteras och minimeras, men också att byggmaterial väljs med omsorg och att Breeams krav på energieffektivitet, vattenbesparande åtgärder, fuktsäkerhet, inomhusklimat följs.
– Nästan alla typer av byggnader kan idag Breeam-certifieras, säger Karin Nyquist som är hållbarhetssamordnare inom Wästbygg Gruppen. Att klara Breeams lägsta betygsnivåer, "Pass" eller "Good" kräver inte så mycket av projektet, men siktar man på att uppnå något av de hösta betygsnivåerna som "Excellent" eller "Outstanding", krävs ett antal extra utredningar samt noggranna val av material och tekniska system tidigt i projekteringen. För Prologis-projektet siktar vi mot "Very good".

 

 

Fakta: Några kravställningar inom Breeam

Breeam ställer krav på material och tekniska system i byggnaden men också på entreprenören, själva byggprocessen, inomhusmiljö och hur byggnaden kan minska den negativa påverkan på sin omgivning.

Entreprenören måste kunna visa upp att arbetet på byggplatsen leds på ett miljömässigt hållbart och socialt ansvarsfullt sätt.

En brukarvägledning skall tas fram som beskriver hur byggnaden fungerar för nuvarande och framtida brukare.

Biologisk mångfald – att visa att projektet begränsar den negativa påverkan på tomtens befintliga ekologi. Breeam vill stimulera till att man i första hand bygger på mark som redan har ett begränsat värde när det gäller växt- och naturliv och allra helst att man bygger på redan tidigare bebyggd mark.

Begränsning av ljusföroreningar nattetid – att man minimerar uppåtriktad belysning för att minska energianvändningen men också för att inte störa grannar med onödig belysning.

Alternativa transportsätt – Breeam premierar byggnader dit brukare kan ta sig med kollektivtrafik eller cykel istället för bil.

 

Fakta: Att Breeam-certifieras

En miljöcertifiering gör en objektiv bedömning av hur hållbar en byggnad är och mäter byggnadens miljöprestanda. En certifierad byggnad erhåller poäng inom tio områden utifrån dess prestanda. Poängen adderas till en totalpoäng som ger bygganden dess betyg på en femgradig skala. En svensk anpassning av BREEAM, så kallad BREEAM-SE, har utvecklats av Sweden Green Building Council, SGBC, i samarbete med BRE Global. Betyg utfärdas av SGBC baserat på uppgifter som byggherren tillhandahållit och som verifierats av en oberoende revisor.