• Våra webbplatser
 • Köpa bostad
 • Karriär
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad
Arkiv

Så byggde vi Mathems nya toppmoderna logistikanläggning – prisat som Årets Bygge 2023

För drygt tre år sedan sökte Mathem en samarbetspartner som kunde ta sig an såväl projektutveckling som byggnation av en ny logistikanläggning. Logistic Contractor, som ingår i Wästbygg Gruppen, fick uppdraget. I mars tilldelades det omfattande, och till viss del utmanande, projektet utmärkelsen Årets Bygge 2023 av branschtidningen Byggindustrin.

Det krävdes betydande markarbeten innan spaden kunde sättas i marken för Mathems 36 000 kvadratmeter stora logistikanläggning i Farsta, strax utanför Stockholm. Tomtens höjdskillnader skapade utmaningar för det logistiska flödet, men platsen valdes för sitt centrala läge. Här skulle den nya anläggningen ligga och i uppdraget ingick också att uppföra ett anslutande parkeringshus om 9 000 kvadratmeter för Mathems egna distributionsfordon.

Nära samarbete med kund alltid centralt

Logistic Contractors projekteringsledare Jonas Ganefalk har följt projektet under hela resans gång, från utveckling och byggnation till driftstart av den nya, toppmoderna anläggningen:

– Det har varit ett minst sagt spännande projekt, som matchat vårt arbetssätt väldigt väl. Vi vill arbeta nära våra kunder och bidra med vår kompetens redan i tidigt skede, för att tillsammans hitta lösningar som motsvarar kundens behov. Lite speciellt för oss på Logistic Contractor är att i detta projekt har Mathem haft med sin egen platsledning i vår etablering, vilket har möjliggjort att beslut har kunnat fattas snabbt där det behövts.

Utmaningar längs vägen och en omfattande samordning

Samordningen för platspersonalen i projektet har under byggtiden omfattat ca 500 olika företag och 1600 personer.

– Ett projekt av den här digniteten med komplexitet i såväl tomtens utformning som installation av högteknologiska system, byggnation av restaurang med eget kök och biltvättsanläggning med verkstad, för att bara nämna några exempel, ställer krav på både erfarenhet och flexibilitet, säger Jonas Ganefalk.

Utöver lager med kyl- och frysdelar, kontorsytor och personalutrymmen, inrymmer byggnaden också en av Europas största automationsanläggningar för hantering och packning av matkassar. Med avancerad teknik hanterar automationsanläggningen matkassar genom lagrets alla olika delar, för att sedan levereras ut till Mathems kunder. Ett effektivt system i framkant, men som var något av en utmaning vid byggnationen av den nya logistikanläggningen.

– Automationsanläggningen var inte vald när byggprojekteringen startade och senare visade det sig att den behövde mer utrymme än vad som ursprungligen räknats med. Eftersom det inte fanns mer plats på tomten, krävdes stor kreativitet från både automationsentreprenören och oss själva för att kunna installera den i lokalerna och driftsättning skedde parallellt med att byggnationen slutfördes. Här kom den nära samarbetsformen och korta beslutsvägar väl till hands för platspersonalen i projektet som gjorde ett fantastiskt jobb med att få allt på plats, fortsätter Jonas Ganefalk.

Hållbarhet i fokus och Stockholms största takmonterade solcellsanläggning

Ett krav som ställdes från Mathems sida var att den nya logistikbyggnaden skulle certifieras enligt Miljöbyggnad Guld. Som ett led i att nå den uppsatta miljöcertifieringen monterades en solcellsanläggning på 2,4 MW på taket, vilken i nuläget är Stockholms största takmonterade solcellsanläggning. Därutöver utnyttjas överskottsvärme från installationerna i lokalerna för att hålla nere energianvändningen. Exempelvis går överskottsvärme från frysanläggningen till att värma bottenplattan under frysdelen. Energilösningarna bidrar till att byggnaden har kunnat certifieras enligt Miljöbyggnad Guld och är ett exempel på projektets hållbarhetsfokus.

Genomtänkt anläggning med kundens behov i centrum gav vinst

Den 22 november 2022 var projektet färdigställt och Mathem kunde starta upp sin verksamhet i de nya lokalerna. Stor omsorg har lagts vid både arbetsmiljö och hållbarhet i utformningen av logistikanläggningen och i det exteriöra uttrycket har arkitekten även tänkt in den omgivande naturen och anslutande bebyggelse.

Mikael Hemmingsen, projektledare Future Logistics på Mathem, och Logistic Contractors vice vd Martin Häller har båda varit en del av projektet från uppstart fram till vinsten som Årets Bygge 2023 i kategorin Industri/Logistik/Butik:

– För oss på Mathem är det fantastiskt att få husera i en byggnad som är helt anpassad efter våra egna behov. Att det dessutom finns ett genomgående hållbarhetstänk, både vad gäller energiförsörjning och att byggnaden erbjuder våra medarbetare en av logistiksveriges bästa arbetsmiljöer, gör att det verkligen är full pott för oss, säger Mikael Hemmingsen, projektledare Future Logistics på Mathem.

– Vinsten Årets Bygge 2023 är ett kvitto på vår kapacitet att hantera komplexa byggprojekt och vi är nöjda över att ha kunnat förverkliga de visioner alla parter hade när vi startade projektet, avslutar Martin Häller, vice vd på Logistic Contractor.

Juryns motivering till Årets Bygge 2023

Samarbetet har varit tätt mellan hyresgäst, beställare och entreprenör för att nå ett ambitiöst slutresultat. För att kunna öka kapaciteten i verksamheten har man åstadkommit en genomtänkt anläggning för personalens bästa, där livsmedel och leveranser står i centrum.

VILL DU VETA MER OM HUR VI BYGGER INDUSTRI- OCH LOGISTIKANLÄGGNINGAR?

LÄS MER HÄR