• Våra webbplatser
 • Köpa bostad
 • Karriär
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad
 • 1 / 7
 • 2 / 7
 • 3 / 7
 • 4 / 7
 • 5 / 7
 • 6 / 7
 • 7 / 7
Arkiv

Wästbygg avslutar sexårig om- och tillbyggnad av Asecs köpcentrum i Jönköping

I början av 2016 tecknade Wästbygg avtal om en omfattande om- och tillbyggnad av köpcentrumet Asecs. Beställare är fastighetsägaren Alecta. Lagom till Asecs 35-årsjubilum i slutet av april 2022 har nu hela köpcentrumet omvandlats till en modern shoppingupplevelse. Totalt har 95 butiker och 18 restauranger fått nya och mer ändamålsenliga lokaler under ombyggnaden. Därutöver har tre nya entréer byggts och alla gångstråk och övriga publika delar har renoverats. Projektet har omsatt mer än en miljard kronor och omfattar cirka 56 000 kvm. Arbetet har genomförts etappvis och verksamheten har under respektive etapps byggperiod varit i full gång i övriga delar av Asecs. Det har ställt stora krav på såväl säkerhetsavskärmningar som på att minimera störningar för både butiker och besökare.

Hela om- och tillbyggnaden har genomförts i samverkan mellan projektets fyra huvudaktörer. Fastighetsägaren Alecta, förvaltningsföretaget Newsec som ansvarar för den dagliga driften, Pilotage som arbetat med avtal och kontakter med butiker och restauranger samt Wästbygg. Därtill har ett stort antal konsulter och underentreprenörer varit involverade i arbetet.

– Vi har haft ett mycket gott samarbetsklimat i projektet under hela resan, något som alla i arbetsgruppen har hjälpt till att skapa. Tack var allas positiva inställning har det här stora projektet klarat alla uppsatta tidplaner och vi har kunnat genomföra arbetena med begränsad påverkan på den pågående verksamheten. Den riktigt stora utmaningen har varit att vi befunnit oss i olika faser av etapperna parallellt. Till följd av det har vi ibland haft slutbesiktningar av en del samtidigt som vi har projekterat för nya arbeten i en annan del av lokalerna. Och haft pågående arbeten på ett tredje ställe. Att vi varit i alla byggskeden samtidigt har också medfört att det alltid varit många personer involverade, som mest långt över 100 personer, säger Amanda Gustafsson, projektchef på Wästbygg.

Under de tre första deletapperna revs befintliga enplansbyggnader och nya i två plan uppfördes, vilket skapade ljus och rymd i de tidigare ganska mörka lokalerna. I den sista delen av projektet har det inte varit möjligt riva och bygga nytt, men där har takfönster monterats för mer ljusinsläpp och en luftigare känsla för besökarna. En annan viktig del av projektet har varit att byta samtliga installationer. Med ett modernt ventilationssystem sänks energiförbrukningen väsentligt, och all belysning är utbytt mot LED. För att ytterligare sänka framtida energikostnader har solceller monterats på taket.