Affärsidé, strategi och mål

Affärsidé

Wästbygg Gruppen utvecklar och bygger bostäder, kommersiella byggnader, logistik- och industrianläggningar, samt samhällsfastigheter som vi också äger. Med ett stort engagemang och fokus på hållbarhet ska vi höja produktivitet, lönsamhet och livskvalitet för våra kunder. På så sätt skapar vi framtidens livsmiljöer där människor vill arbeta, bo och leva. Verksamheten bedrivs på de mest expansiva marknaderna i Sverige samt inom Logistic Contractor även i Danmark, Norge och Finland.

Våra affärsområden

Vi är verksamma inom de tre affärsområdena Bostad, Kommersiellt, där samhällsfastigheter ingår, samt Logistik och industri, områden där vi har stor kompetens och lång erfarenhet.

Entreprenad och projektutveckling

Inom respektive affärsområde arbetar vi med både entreprenaduppdrag och projektutveckling. För att uppnå ett stabilt inkomstflöde och en jämn produktionstakt har vi som mål är att ha en väl avvägd balans mellan entreprenaduppdrag och egna utvecklingsprojekt.

Inom entreprenadverksamheten tar vi ett totalansvar för hela byggprocessen. Koncernens projektutvecklingsorganisation har kompetens inom hela kedjan från markanvisning/ förvärv via tillståndsprocess och försäljning fram till färdig överlämnad byggnad.