Årsstämma 2021

Årsstämma i Wästbygg Gruppen AB (publ) ägde rum torsdagen den 6 maj. Stämman hölls enbart genom poströstning utan någon fysisk närvaro.