Revisorer

Sedan 2012 är Wästbygg Gruppens revisor Grant Thornton Sweden AB som vid årsstämman 2022 omvaldes för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Huvudansvarig revisor hos Grant Thornton är Lars Kjellgren, auktoriserad revisor och medlem av FAR.