loading

Koncernledning

Jörgen Andersson
Jörgen Andersson
Koncernchef & styrelseledamot
Jörgen Andersson
Jörgen Andersson
Koncernchef & styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2013. Koncernchef sedan 2015, anställningsår 2003. Tidigare vd för Wästbygg AB.

Födelseår: 1973.

Utbildning: Kandidatexamen i Byggnadsteknik, Högskolan Halmstad (2017), Uppsala Universitet, 40hp inriktning företagsekonomi och organisation (2001).

Övrig erfarenhet: Långvarig erfarenhet inom entreprenadbranschen med 20 år inom Wästbygg som bland annat vice koncernchef för Wästbygg Gruppen och tidigare entreprenadchef på NCC.

Andra pågående uppdrag: Ledamot i Varbergs Sparbank, Ledamot i ett trettiotal av Wästbygg Gruppens interna utvecklingsbolag.

Aktieinnehav: 1 938 500.

Jonas Jönehall
Jonas Jönehall
Vice koncernchef / CFO
Jonas Jönehall
Jonas Jönehall
Vice koncernchef / CFO

Finanschef sedan 2016 och vice vd sedan 2018, anställningsår 2015.

Födelseår: 1976.

Utbildning: Studier i företagsekonomi vid Folkuniversitet i Göteborg, studier i juridik vid Högskolan i Borås samt utbildning i mål- och verksamhetsstyrning vid IHM Business School.

Övrig erfarenhet: Kundansvarig Ekonomichef på Newsec Asset Management AB, Transaktionschef på Wästbygg Gruppen.

Andra pågående uppdrag: Styrelsemedlem i ett trettiotal av Wästbygg Gruppens interna utvecklingsbolag.

Aktieinnehav: 2 650.

Marie Lindebäck
Marie Lindebäck
IR-chef/vice hållbarhetschef
Marie Lindebäck
Marie Lindebäck
IR-chef/vice hållbarhetschef

IR-chef och vice hållbarhetschef sedan 2020.

Födelseår: 1972.

Utbildning: Kandidatexamen, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, 1997, kurser på Masterprogrammet Mänskliga Rättigheter, Göteborgs Universitet, Globala Studier.

Övrig erfarenhet: Hållbarhetsstrategier och analys, eget bolag. KAM, Institutionell försäljning SKAGEN Fonder. Aktiemäklare och rådgivare First Securities ASA.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Marie Lindebäck Konsult AB.

Aktieinnehav: 1 000.

Benn Karlberg
Benn Karlberg
Vd Logistic Contractor AB
Benn Karlberg
Benn Karlberg
Vd Logistic Contractor AB

Vd för Logistic Contractor sedan 2020, anställningsår 2015.

Födelseår: 1965.

Utbildning: Ekonomistudier vid Göteborgs Universitet, 1993.

Övrig erfarenhet: Tidigare vd för Gilia Control System Aktiebolag.

Andra pågående uppdrag: Extern verkställande direktör för LC Development AB och Logistic Contractor Entreprenad AB samt prokurist för Handelsbolaget Logistic Contractor i Göteborg.

Aktieinnehav: 2 000.

Joakim Efraimsson
Joakim Efraimsson
Vd Wästbygg AB
Joakim Efraimsson
Joakim Efraimsson
Vd Wästbygg AB

Vd för Wästbygg AB sedan 2021, anställningsår 2010.

Födelseår: 1985.

Utbildning: kandidatexamen inom affärsutveckling och entreprenörskap inom samhällsbyggnad, Chalmers Tekniska Högskola 2009.

Övrig erfarenhet: tidigare roller på Wästbygg: arbetschef, affärsutvecklingschef och operativ chef bostad.

Andra pågående uppdrag: inga.

Aktieinnehav: 671 aktier.

Anton Johansson
Anton Johansson
Vd Rekab
Anton Johansson
Anton Johansson
Vd Rekab

Anställd som Vd på Rekab sedan 2018. Anställningsår 1998.

Födelseår: 1974.

Utbildning: Byggnadsingenjör vid Umeå universitet.

Övrig erfarenhet: Långvarig erfarenhet inom entreprenadbranschen. Tidigare roller inom Rekab: platschef, Arbetschef, vVd.

Andra pågående uppdrag: Nej.

Aktieinnehav:

Magnus Björkander
Magnus Björkander
vVd/affärsutveckling Wästbygg AB
Magnus Björkander
Magnus Björkander
vVd/affärsutveckling Wästbygg AB

Vice vd för Wästbygg AB sedan 2021, anställningsår 2016.

Födelseår: 1973.

Utbildning: Civilingenjörsexamen, Lunds Tekniska Högskola, 1998.

Övrig erfarenhet: Affärsutvecklare på Skanska Nya Hem. Vd för Wästbygg Projektutveckling AB 2019-2020.

Andra pågående uppdrag: Styrelsemedlem i ett tiotal av Wästbygg Gruppens interna utvecklingsbolag.

Aktieinnehav: 2 000.

Jenny Jakobson
Jenny Jakobson
Kommunikations- och varumärkeschef
Jenny Jakobson
Jenny Jakobson
Kommunikations- och varumärkeschef

Kommunikations- och varumärkeschef sedan 2020.

Födelseår: 1977.

Utbildning: Fil. kand. Utveckling och internationellt samarbete, Göteborgs universitet, 2001.

Övrig erfarenhet: Kommunikations och marknadsföringstjänster på Mölnlycke Health Care.

Andra pågående uppdrag: Nej.

Aktieinnehav: 340.

Sandu Nylmon
Sandu Nylmon
Vd LC New Markets
Sandu Nylmon
Sandu Nylmon
Vd LC New Markets

Vd för affärsområdet Logistic Contractor New Markets sedan 2019. Tidigare anställd 2011 – 2018.

Födelseår: 1983.

Utbildning: Kandidatexamen, Väg och Vattenbyggnad vid Chalmers Tekniska Högskola (examen har ännu inte tagits ut), Master of Science, Design and Construction Project Management vid Chalmers Tekniska Högskola 2010.

Övrig erfarenhet: Vd för Logistic Contractor ABs dotterbolag Logistic Contractor AS, Logistic Contractor Danmark A/S och Logistic Contractor Finland Oy.

Andra pågående uppdrag: Nej.

Aktieinnehav: 860.

Kristin Lundmark
Kristin Lundmark
Hållbarhetschef (föräldraledig)
Kristin Lundmark
Kristin Lundmark
Hållbarhetschef (föräldraledig)

Hållbarhetschef sedan 2016, anställningsår 2015.

Födelseår: 1987.

Utbildning: Kandidatexamen inom affärsutveckling och entreprenörskap inom samhällsbyggnad, Chalmers Tekniska Högskola. 2011.

Övrig erfarenhet: Researcher, Renewable Cities i Kanada. Projektledare Sweco Management.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot Byggföretagen Väst.

Aktieinnehav: 1 250.

Malin Bjurström
Malin Bjurström
HR-chef
Malin Bjurström
Malin Bjurström
HR-chef

HR-chef för Wästbygg Gruppen sedan 2021.

Födelseår: 1974.

Utbildning: Högre personalstrategisk utbildning, 2003-2004.

Övrig erfarenhet: HR-chef för Stena Metall.

Andra pågående uppdrag:

Aktieinnehav:

Claas Wallin
Claas Wallin
Verksamhetsutvecklingschef
Claas Wallin
Claas Wallin
Verksamhetsutvecklingschef

Verksamhetsutvecklingschef för Wästbygg Gruppen AB sedan 2020.

Födelseår: 1966.

Utbildning: Civilingenjör, Väg- och Vattenbyggnad vid Lunds Tekniska Högskola (LTH), examen 1993.

Övrig erfarenhet: Produkt– och Verksamhetsutvecklingschef på Skanska Sverige AB mellan 2012 till 2020.

Andra pågående uppdrag: Nej.

Aktieinnehav: 6 020.