Styrelsen

Jörgen Andersson
Jörgen Andersson
Styrelseledamot samt ordförande i anbuds- och investeringsutskottet
Jörgen Andersson
Jörgen Andersson
Styrelseledamot samt ordförande i anbuds- och investeringsutskottet

Styrelseledamot sedan 2013. Koncernchef sedan 2015, anställningsår 2003. Tidigare vd för Wästbygg AB.

Födelseår: 1973.

Utbildning: Kandidatexamen i Byggnadsteknik, Högskolan Halmstad (2017), Uppsala Universitet, 40hp inriktning företagsekonomi och organisation (2001).

Övrig erfarenhet: Långvarig erfarenhet inom entreprenadbranschen med 20 år inom Wästbygg som bland annat vice koncernchef för Wästbygg Gruppen och tidigare entreprenadchef på NCC.

Andra pågående uppdrag: Ledamot i Varbergs Sparbank, Ledamot i ett trettiotal av Wästbygg Gruppens interna utvecklingsbolag.

Aktieinnehav: 1 938 500.

Cecilia Marlow
Cecilia Marlow
Styrelseordförande
Cecilia Marlow
Cecilia Marlow
Styrelseordförande

Styrelseordförande och styrelseledamot sedan 2019.

Födelseår: 1960.

Utbildning: Civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm, 1983.

Övrig erfarenhet: Erfarenhet från flertalet vd-positioner inom detaljhandeln, exempelvis Kronans Droghandel Apotek AB och Internationella Engelska Skolan.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande NCS Colour AB, ledamot i Karl Fazer Oy, Mordin AB, Segelman Virtual Stores AB, Spendrups Bryggeriaktiebolag, ÅR Packaging Group AB och Kivra AB.

Aktieinnehav: 4 166.

Lennart Ekelund
Lennart Ekelund
Styrelseledamot
Lennart Ekelund
Lennart Ekelund
Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2018.

Födelseår: 1959.

Utbildning: Kandidatexamen i ekonomi (1986) och masterexamen i företagsadministration (1992) vid Handelshögskolan i Göteborg, Göteborgs Universitet.

Övrig erfarenhet: CFO på Platzer Fastigheter Holding AB.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Barkspaden Invest AB, Gårda Intressenter Väst AB, Lennart Ekelund AB, Malsjön Konsult AB och GUL Förvaltning AB.

Aktieinnehav: 12 000.

Christina Källenfors
Christina Källenfors
Styrelseledamot
Christina Källenfors
Christina Källenfors
Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2014.

Födelseår: 1966.

Utbildning: Jur.kand. examen vid Stockholms Universitet, 1991.

Övrig erfarenhet: Tidigare chefsjurist i Mycronic AB (publ) samt Com Hem Holding AB (publ).

Andra pågående uppdrag: Chefsjurist för Svenskt Näringsliv, styrelseledamot i Näringslivets Hus i Stockholm AB, Storgatan 19 i Stockholm AB, Näringslivets Ekonomifakta AB och Näringslivsarkivens stödfond.

Aktieinnehav: 1 000.

Joacim Sjöberg
Joacim Sjöberg
Styrelseledamot
Joacim Sjöberg
Joacim Sjöberg
Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2020.

Födelseår: 1964.

Utbildning: Jur. kand. Stockholms Universitet, 1990.

Övrig erfarenhet: Diverse chefspositioner inom investment banking och fastighetsrådgivning, till exempel Jones Lang Lasalle, Swedbank och Alfred Berg.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Moonlighting Industries AB och styrelseledamot i Castellum AB, KlaraBo AB samt egna bolaget Valhalla Corporate Advisor AB. Tidigare styrelseordförande i Tendium Holding AB, Beijerinvest AB med portföljbolag samt inom JLL-koncernen.

Aktieinnehav: 4 600.