loading
Gruppen
loading

Allt började 1981

Wästbygg, eller Wäst-Bygg som företaget hette fram till 2013, grundades i Borås 1981 av Gunnar Ivarson och Kjell Berggren. Det var två driftiga entreprenörer med många års erfarenhet från andra byggföretag som gjorde gemensam sak utifrån en vision om att skapa något eget och bättre. Från allra första början arbetade man också utifrån en tydlig värdegrund och laganda, något som fortfarande genomsyrar Wästbyggs verksamhet.

Under de första femton åren verkade Wästbygg i huvudsak i och runt Borås. Entreprenaduppdrag kombinerades med att förvärva och förädla fastigheter. Företaget etablerade sig snabbt som en stor aktör på den lokala marknaden med entreprenaduppdrag åt såväl kommunerna i regionen som privata företag. Många av de kommunala uppdragen utgjordes av samhällsfastigheter av olika slag.

Under senare delen av 1990-talet tog företagets utveckling fart utanför närregionen, till följd av strategiska samarbetsavtal med rikstäckande företag. Först ut var McDonalds och under en tioårsperiod byggde Wästbygg 170 snabbmatsrestauranger över hela Sverige. På liknande sätt har Wästbygg samarbetat med ett flertal detalj- och dagligvarukedjor men också med större fastighetsexploatörer och förvaltningsbolag. En stor fördel med att samarbeta med stora beställare var deras krav på ett strukturerat och väldokumenterat kvalitets- och miljöarbete. Wästbygg byggde därför redan under slutet av 1990-talet upp ett internt ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö som sedan dess successivt har utvecklats till det omfattande hållbarhetsarbete som bolaget bedriver idag.

2004 öppnades en möjlighet att börja bygga storskaliga logistikanläggningar när det amerikanska bolaget Prologis sökte en samarbetspartner för den svenska marknaden. Tillsammans med ett byggföretag från Göteborg startade Wästbygg Logistic Contractor, som vi sedan 2011 är ensam ägare till.

Bostadsbyggande har ända sedan starten stått för en betydande del av Wästbyggs produktion. Med tiden utvecklades det mot allt större projekt. 2004 inleddes en satsning på att också börja utveckla egna bostäder och 2006 var det inflyttning i Wästbyggs första egenutvecklade bostadshus.

De rikstäckande kommersiella samarbetena, etableringen som logistikbyggare och satsningen på projektutveckling som komplement till entreprenaduppdragen utgjorde en stabil plattform att växa vidare från till det företag som Wästbygg är idag.

2017 togs det viktiga beslutet att bli fossilfria till 2030 och resan mot en hållbar byggbransch är på god väg.