loading

Allt började 1981

Wästbygg, eller Wäst-Bygg som företaget hette fram till 2013, grundades i Borås 1981. Från allra första början arbetade man utifrån en tydlig värdegrund och laganda, något som fortfarande genomsyrar Wästbyggs verksamhet.

2021
2021

Wästbygg firar 40 år!

2020
2020

Koncernbolaget Inwita Fastigheter bildas. Wästbygg Gruppen noteras på Nasdaq Stockholm.

2019

Logistic Contractors finska dotterbolag etableras.

2018
2018

Wästbyggs första projekt i Danmark genomförs genom dotterbolaget Logistic Contractor.

2017
2017

Beslut fattas om att verksamheten ska vara fossilfri till 2030, inom områdena el, värme, transporter och avfall.

2015

Rekabs verksamhet i region Syd med 18 medarbetare förvärvas och blir Wästbyggs kontor i Malmö. Samma år öppnas också kontoret i Jönköping.
Dessutom etableras Logistic Contractors norska och danska dotterbolag och Wästbyggs första projekt utanför Sverige genomförs i Norge genom dotterbolaget Logistic Contractor.

2013

M2 Holding blir huvudägare i Wästbygg Gruppen och den ursprungliga ägarfamiljen lämnar Bolaget.

2012
2012

Ägandet breddas när nuvarande koncernchef Jörgen Andersson blir delägare. Kontoret i Stockholm öppnas.

2009
2009

Kontoret i Varberg öppnas.
De två första miljöcertifierade byggnaderna färdigställs.

2006

Omsättningen passerar en miljard kronor.

2004

Logistic Contractor bildas och den första logistikanläggningen byggs. Samma år inleddes satsningen på egen projektutveckling av bostäder.

2001
2001

Kontoret i Göteborg öppnas.

1992

Omsättningen passerar 100 mkr.

1981

Det bolag som idag är Wästbygg grundas i Borås.