• Våra webbplatser
 • Köpa bostad
 • Karriär
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad
Arkiv

Valberedningens förslag till styrelse i Wästbygg Gruppen AB (publ)

Regulatorisk

Valberedningen i Wästbygg Gruppen föreslår att årsstämman 2023 beslutar att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter, med omval av Jörgen Andersson, Lennart Ekelund, Christina Källenfors och Cecilia Marlow. Joacim Sjöberg har avböjt omval. Valberedningen föreslår vidare nyval av Jakob Mörndal samt Clas-Göran Lyrhem. Cecilia Marlow föreslås kvarstå som styrelsens ordförande.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen har en lämplig sammansättning av kompetens och erfarenhet för att möta verksamhetens behov samt att det bland styrelseledamöterna finns en mångfald och bredd vad gäller kön, ålder, utbildningsbakgrund, erfarenhet och kompetens. Vi föreslår två nya kandidater med god branschkännedom som kommer att kunna bidra på ett relevant sätt till styrelsens arbete. Samtidigt vill vi tacka Joacim Sjöberg för hans stora bidrag i styrelsen under den tid han har varit ledamot, säger Rutger Arnhult, ordförande för valberedningen i Wästbygg Gruppen.

Jakob Mörndal, född 1983, har en Master of Science in Economics and Business från Handelshögskolan i Stockholm. Jakob är sedan 2023 verkställande direktör i M2 Gruppen och har dessförinnan bland annat arbetat som Chief Operating Officer och tillförordnad verkställande direktör hos Castellum samt varit Head of Business Development hos Klövern. Jakob har pågående styrelseuppdrag i bland annat Everysport Group AB (publ), Footway Group AB och Servistore AB.

Clas-Göran Lyrhem, född 1961, har en civilekonomexamen med fördjupning inom redovisning och finansiering från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Clas-Göran är sedan 2013 verkställande direktör för Stenas Familjekontor och har dessförinnan bland annat varit aktiechef och portföljförvaltare hos Andra AP fonden samt arbetat som auktoriserad revisor hos Öhrlings Coopers & Lybrand. Clas-Göran har vidare pågående styrelseuppdrag i Svolder AB samt Stena Fastigheter AB.

Valberedningens övriga förslag samt motiverade yttrande avseende val av styrelse publiceras i samband med att kallelse till årsstämman 2023 sker. Årsstämman hålls den 4 maj 2023 i Göteborg.
……………………….

För ytterligare information, kontakta:
Robin Sundin, Koncernjurist och IR-chef
Tel 0725-29 30 04, e-post robin.sundin@wastbygg.se

wastbygg.se
……………………….

Om Wästbygg Gruppen

Wästbygg Gruppen är ett börsnoterat entreprenad- och projektutvecklingsbolag som bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar – alltid med stort fokus på hållbarhet. I koncernen ingår Wästbygg AB, Rekab Entreprenad AB, Logistic Contractor AB och Inwita Fastigheter AB.

Verksamheten bedrivs på de mest expansiva marknaderna i Sverige samt inom Logistic Contractor även i Danmark, Norge och Finland. 2022 omsatte koncernen 5,8 miljarder och hade 600 anställda.