• Våra webbplatser
 • Köpa bostad
 • Karriär
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad
Arkiv

Wästbygg Gruppen AB (publ) genomför åtgärder för att återskapa lönsamhet

Regulatorisk

För att säkerställa Wästbygg Gruppens långsiktiga lönsamhet utifrån de nya marknadsförutsättningarna och minskad orderingång, planerar koncernen att genomföra personalnedskärningar om ca 70 tjänster. Samtidigt avses Inwita Fastigheter, koncernens bolag för förvaltning och ägande av egenutvecklade samhällsfastigheter, att avvecklas.

2022 var ett år präglat av utmaningar och osäkerhet, vilket föranlett en minskad efterfrågan, främst på bostadsmarknaden. Nedgången på marknaden ser ut att kvarstå under en tid framöver. För att kunna återskapa lönsamhet på de nivåer som Wästbygg Gruppen historiskt levererat, har bedömningen gjorts att kostnadsmassan för koncernen måste anpassas. Detta görs genom omstruktureringar i verksamheten, såsom minskad projektutveckling inom Bostad och Kommersiellt i södra och mellersta Sverige samt personalnedskärningar. Varsel läggs omedelbart och nedskärningarna kommer att vara föremål för sedvanliga fackliga förhandlingar.

Vidare planeras Wästbygg Gruppens satsning på att bygga upp en fastighetsportfölj inom samhällsfastigheter att läggas ner, till förmån för ett ökat fokus på kärnverksamheten. Koncernbolaget Inwita Fastigheter avses därmed att avvecklas och befintligt fastighetsbestånd kommer avyttras.

Kostnader relaterade till omstruktureringen kommer att belasta andra kvartalet 2023.

……………………….

För ytterligare information, kontakta:
Jonas Jönehall, vd och koncernchef
Tel 073-920 19 01, e-post jonas.jonehall@wastbygg.se

Robin Sundin, Koncernjurist och IR-chef
Tel 072-529 30 04, e-post robin.sundin@wastbygg.se

wastbygg.se
……………………….

Om Wästbygg Gruppen
Wästbygg Gruppen är ett börsnoterat entreprenad- och projektutvecklingsbolag som bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar – alltid med stort fokus på hållbarhet. I koncernen ingår Wästbygg AB, Rekab Entreprenad AB, Logistic Contractor AB och Inwita Fastigheter AB.

Verksamheten bedrivs på de mest expansiva marknaderna i Sverige samt inom Logistic Contractor även i Danmark, Norge och Finland. 2022 omsatte koncernen 5,8 miljarder och hade 600 anställda.