På varje avdelning finns kök och matsal.

    Lägenheterna är cirka 30 kvm stora och inredda i varma färger.

    Den stora samlings- lokalen används för gemensamma aktiviteter av olika slag.

    I direkt anslutning till samlingslokalen finns även den fina takterrassen.

Tillbaka till projekt

Dals Ängar

Dals Ängar är ett äldreboende i Falkenberg som omfattar sex avdelningar med totalt 60 lägenheter. Här finns också stora gemensamhetsytor såsom vardagsrum på respektive avdelning, aktivitetsrum, kök samt en stor takterrass med anslutande samlingsrum.

Humana är hyresgäst och boendet är utformat utifrån deras koncept med kulörter och material. Humanas ljuskoncept är installerat, som simulerar dagsljus med en cyklisk styrning över dygn och årstider och som ska förstärka en stabil dygnsrytm hos dem som bor i huset.