Det synliga trämaterialet ger en ombonad känsla i de ljusa, fina lägenheterna.

    Även trapphusen har träväggar och trägolv.

    I lägenheterna finns ”smarta hem-teknik” installerad, bland annat med en hemma- och borta-knapp för att stänga av vatten och viss el.

    På taket finns 345 kvm solceller som tillgodoser fastigheten med el och även tillför el till bergvärmesystemet.

Tillbaka till projekt

Lagerkransen 3

I augusti 2017 tilldelades Wästbygg en markanvisning på Brunnshögsområdet i Lund. Här har vi utvecklat och byggt ett bostadshus med stomme av KL-trä. Lagerkransen förvärvades av Lansa Fastigheter strax innan byggstart.

Ett samarbetsavtal ingicks med skogskoncernen Södra för att använda vår gemensamma kompetens och skapa bästa möjliga förutsättningar för klimatsmart byggande i trä. Huset har projekterats och byggts för att klara certifiering enligt Miljöbyggnad Guld och har också varit ett av totalt tio följarprojekt för utveckling av klimatberäkningar i enlighet med LFM30s metodik (Lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030). För de boende finns bland annat elcykel- och elbilspool.