Invändigt präglas Nordstjärnan av glada färger och funktionella ytor.

    Stort fokus har lagts på att skapa en trivsam utomhusmiljö för både barnen och de äldre.

Tillbaka till projekt

Nordstjärnan

Nordstjärnan är ett samverkanshus i Umeå som inrymmer såväl vård- och omsorgsboende som en förskola. Samverkan mellan verksamheterna ger möjlighet för barnen och de äldre att träffas och delta i gemensamma aktiviteter. Huset inrymmer även ett stort tillagningskök.

Nordstjärnan är byggt för att främja möten. På entréplanet finns café och scen och ute i trädgården står ett växthus som alla kan ta del av. I byggnaden finns även en vinterträdgård som kan användas året om.