Fasaderna är av värmebehandlat trä och harmonierar fint med den intilliggande skogen. Carportar och garage har sedumtak.

  Partier med starkare färger kontrasterar mot naturmaterialet.

  Runt omkring husen får naturen utrymme, vilket minskar kostnaderna för markskötsel och ger en större biologisk mång- fald.

  Regnvatten samlas upp och används till bevattning samt till områdets cykel- och hundtvätt. Allt dagvatten tas omhand på området.

  Vatten från dusch, tvätt och handfat filtreras och renas för att sedan användas till att spola i toaletterna med.

  Lägenheterna präglas av naturkänslan både när det gäller färgtoner och materialval…

  …precis som de ljusa, fina trapphusen.

Sörsjön omfattar två etapper med 61 respektive 83 hyresrätter och beställare är det kommunala bostadsbolaget Junehem. Lägenheterna byggs i ett naturnära läge i Taberg strax söder om Jönköping.

Hållbarhetstänkandet genomsyrar hela projektet. Solceller monteras på taken och regnvatten tas tillvara för bevattning och cykeltvätt. Inne i husen återvinns vatten från bad, dusch och tvätt och används för att spola toaletterna med. Husens fina träfasader smälter väl in i omgivningen.