Delårsrapport januari-september 2021

Wästbygg Gruppen presenterar idag sin delårsrapport för perioden januari – september 2021.

– Wästbygg Gruppen växer. I september tecknade vi avtal om att förvärva Rekab Entreprenad med kontor i Umeå, Sundsvall, Örnsköldsvik, Skellefteå och Luleå. Våra 175 nya kollegor kommer till ett Wästbygg som fortsätter att leverera ett starkt resultat. Vårt rörelseresultat enligt segmentsrapporteringen uppgick till 74 mkr för tredje kvartalet och 207 mkr för årets första nio månader. Tittar vi på rullande tolv månader hade vi ett rörelseresultat på 285 mkr. Volymmässigt märker vi av ett trendbrott. Tredje kvartalet är det första i år där intäkterna är högre än motsvarande kvartal förra året. Den orderingång på 4,2 mdkr vi haft sedan den 1 oktober 2020 börjar nu på allvar visa sig i våra siffror, i takt med att allt fler av de nya projekten går i full produktion, säger Jörgen Andersson, vd på Wästbygg Gruppen.

SAMMANFATTNING ENLIGT IFRS:

1 juli – 30 september 2021

 • Intäkter 767 mkr (720)
 • Rörelseresultat 58 mkr (56)
 • Resultat efter skatt 56 mkr (58)
 • Resultat per aktie 1,74 kr (2,50)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -191 mkr (9)

1 januari – 30 september 2021

 • Intäkter 2 718 mkr (2 696)
 • Rörelseresultat 224 mkr (158)
 • Resultat efter skatt 228 mkr (152)
 • Resultat per aktie 7,06 kr (6,62)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -126 mkr (-78)
 • Räntebärande nettokassa (+)/nettoskuld (-) 428 mkr (-209)
 • Soliditet 52 % (32)

SAMMANFATTNING ENLIGT SEGMENTSRAPPORTERING:

1 juli – 30 september 2021

 • Intäkter 822 mkr (773)
 • Rörelseresultat 74 mkr (67)
 • Resultat efter skatt 75 mkr (68)
 • Resultat per aktie 2,31 kr (2,95)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -141 mkr (47)
 • Orderingång 703 mkr (900)

1 januari – 30 september 2021

 • Intäkter 2 547 mkr (2 798)
 • Rörelseresultat 207 mkr (177)
 • Resultat efter skatt 216 mkr (171)
 • Resultat per aktie 6,68 kr (7,43)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 77 mkr (1)
 • Räntebärande nettokassa (+)/nettoskuld (-) 856 mkr (6)
 • Soliditet 56 % (40)
 • Orderingång 2 943 mkr (1 966)
 • Orderstock 30 september 3 634 mkr (3 203)

Jämförelsetal inom parentes avser för resultatposter motsvarande period 2020 och för balansposter motsvarande balansdag 2020.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

 • Avtal har tecknats med Fastighets AB Trianon om försäljning av egenutvecklade Kv Trädgårn i Svedala med 53 lägenheter. Affären genomförs som en forward commitment. Överenskommet fastighetsvärde är 112 mkr och därutöver tillkommer ett statligt investeringsstöd på cirka 27 mkr.
 • Avtal har tecknats med Niam om förvärv av byggrätter i Täby som omfattar två bostadsrättsföreningar med 89 lägenheter. Överenskommet fastighetsvärde är cirka 310 mkr och Wästbygg tillträdde byggrätterna den 16 augusti.
 • Avtal har tecknats med Lansa Fastigheter om försäljning av det egenutvecklade bostadsprojektet Journalen 1 i Sege Park i Malmö med ett forward funding-upplägg. Journalen 1 omfattar ett helt kvarter med 177 hyreslägenheter och överenskommet fastighetsvärde uppgår till cirka 400 mkr. Affären förutsätter beslut om statligt investeringsstöd samt att bygglov och lagfart beviljas.
 • Den 24 september ingick Wästbygg Gruppen avtal om att förvärva samtliga aktier i Rekab Entreprenad AB med 175 anställda av dess ägarbolag Trekcyd AB. Köpeskillingen uppgick till totalt 230 mkr.
 • Wästbygg Gruppens COO Mikael Hillsten har sagt upp sig efter 11 år i olika roller och lämnar sin tjänst senare i år. Han har lämnat sin plats i koncernledningen.

………………………………………….

För ytterligare information kontakta:

Jörgen Andersson, vd
tel 0703-23 32 02, e-post jorgen.andersson@wastbygg.se,

Jonas Jönehall, CFO och vice vd
tel 0739-20 19 01, e-post jonas.jonehall@wastbygg.se

Marie Lindebäck, IR-chef och vice hållbarhetschef
Tel 0734-67 20 12, e-post marie.lindeback@wastbygg.se

Idag kl. 9.30 presenteras rapporten av Jörgen Andersson, koncernchef, Jonas Jönehall, CFO och vice koncernchef samt Marie Lindebäck, IR-chef och vice hållbarhetschef, på en webbsänd telefonkonferens. Presentationen hålls på svenska.

Länk till webbsänd telefonkonferens
https://group.wastbygg.se/sv/q3-2021/
…………………………………

Om Wästbygg:

Wästbygg Gruppen är ett börsnoterat entreprenad- och projektutvecklingsbolag som bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar – alltid med stort fokus på hållbarhet. I koncernen, som har 500 medarbetare, ingår Wästbygg AB, Rekab Entreprenad AB, Logistic Contractor AB och Inwita Fastigheter AB. 
 
Verksamheten bedrivs på de mest expansiva marknaderna i Sverige samt inom Logistic Contractor även i Danmark, Norge och Finland. 

www.wastbygg.se