Delårsrapport januari-september 2022

 • Språk:Svenska
 • Talare:Vd och koncernchef Jonas Jönehall, CFO Jessica Gårdmo
 • Sektor:Construction & Real Estate
 • Ring-in till webcast:SE: +46 850558366
  UK: +44 3333009273
  US: +1 6467224956

Stabilitet i verksamheten trots utmanande marknadsläge.

Wästbygg Gruppen AB (publ) presenterar idag sin delårsrapport för perioden januari – september 2022.

– Det nuvarande läget på marknaden ställer stora krav på hela vår verksamhet, men generellt sett har både inflationen och övriga osäkerhetsfaktorer i omvärlden hanterats väl i vår vardag. Samtidigt har vi haft ekonomiska utmaningar avgränsade till ett fåtal projekt inom affärsområde Logistik och industri under tredje kvartalet. Åtgärder är vidtagna för att minimera ytterligare tilläggskostnader, men som vi meddelade den 19 oktober belastades resultatet för tredje kvartalet av nedskrivningar på 65 mkr. Tittar vi på övriga förutsättningar för vår verksamhet ser vi en fortsatt positiv utveckling med ökade intäkter, god orderingång och en orderstock som även under tredje kvartalet uppgår till strax under sju miljarder kronor, säger Jonas Jönehall, vd och koncernchef på Wästbygg Gruppen AB.

SAMMANFATTNING ENLIGT IFRS:
1 januari – 30 september 2022

 • Intäkter 3 452 mkr (2 718)
 • Rörelseresultat -64 mkr (224)
 • Resultat efter skatt -30 mkr (228)
 • Resultat per aktie -0,92 kr (7,06)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 100 mkr (-126)
 • Räntebärande nettokassa (+)/nettoskuld (-) -836 mkr (428)
 • Soliditet 34 % (52)

1 juli – 30 september 2022

 • Intäkter 1 101 mkr (767)
 • Rörelseresultat -74 mkr (58)
 • Resultat efter skatt -56 mkr (56)
 • Resultat per aktie -1,73 kr (1,74)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -309 mkr (-191)

SAMMANFATTNING ENLIGT SEGMENTSRAPPORTERING:
1 januari – 30 september 2022

 • Intäkter 3 981 mkr (2 547)
 • Rörelseresultat 68 mkr (207)
 • Resultat efter skatt 105 mkr (216)
 • Resultat per aktie 3,25 kr (6,68)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -637 mkr (77)
 • Räntebärande nettokassa (+)/nettoskuld (-) 402 mkr (856)
 • Soliditet 41 % (56)
 • Orderingång 4 137 mkr (2 943)
 • Orderstock 30 september 6 679 mkr (3 634)

1 juli – 30 september 2022

 • Intäkter 1 299 mkr (822)
 • Rörelseresultat -27 mkr (74)
 • Resultat efter skatt -9 mkr (75)
 • Resultat per aktie -0,28 kr (2,31)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -171 mkr (-141)
 • Orderingång 1 201 mkr (703)

Jämförelsetal inom parentes avser för resultatposter motsvarande period 2021 och för balansposter motsvarande balansdag 2021.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

 • Entreprenadavtal tecknades med BlackRock Real Assets om att uppföra en logistikanläggning på
  36 000 kvm i Eskilstuna. Ordervärdet uppgick till 285 mkr.
 • Den 25 augusti 2021 förvärvade Lansa Fastigheter Wästbyggs egenutvecklade projekt Journalen 1 i Malmö med 177 hyreslägenheter. Samtliga villkor i avtalet uppfylldes i augusti i år och Lansa tillträdde fastigheten den 17 augusti 2022. Projektet har byggstartats.

Idag kl. 9.30 presenteras rapporten av Jonas Jönehall, koncernchef och Jessica Gårdmo, CFO, på en webbsänd telefonkonferens. Presentationen hålls på svenska.

Länk till webcast: https://group.wastbygg.se/sv/q3-2022/

……………………….
För ytterligare information, kontakta:

Jonas Jönehall, vd och koncernchef
Telefon: +46 73 920 19 01
E-post: jonas.jonehall@wastbygg.se

Jessica Gårdmo, CFO
Telefon: +46 73 467 26 15
E-post: jessica.gardmo@wastbygg.se

Robin Sundin, koncernjurist och IR-chef
Telefon: +46 72 529 30 04
E-post: robin.sundin@wastbygg.se

wastbygg.se

…………………….

Om Wästbygg Gruppen

Wästbygg Gruppen är ett börsnoterat entreprenad- och projektutvecklingsbolag som bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar – alltid med stort fokus på hållbarhet. I koncernen ingår Wästbygg AB, Rekab Entreprenad AB, Logistic Contractor AB och Inwita Fastigheter AB.

Verksamheten bedrivs på de mest expansiva marknaderna i Sverige samt inom Logistic Contractor även i Danmark, Norge och Finland. 2021 omsatte koncernen 3,8 miljarder och hade 525 anställda.