loading
Gruppen
loading

Mediakontakt

Ändrat antal aktier och röster i Wästbygg Gruppen AB (publ)

Regulatoriska

Antalet aktier och röster i Wästbygg Gruppen AB (publ) (”Wästbygg”) har ändrats till följd av att 1 056 832 nya B-aktier har emitterats under november månad med anledning av utnyttjande av den övertilldelningsoption som lämnades av Wästbyggs styrelse i samband med upptagandet av Wästbyggs B-aktie till handel på Nasdaq Stockholm. De nyemitterade aktierna har emitterats med stöd av det bemyndigande som lämnades av bolagsstämman till Wästbyggs styrelse den 23 mars 2020.

Efter nyemissionen uppgår det totala antalet aktier i Wästbygg per den sista handelsdagen i november 2020 till 32 340 165 och det totala antalet röster till 37 920 165, varav 620 000 A-aktier (med totalt 6 200 000 röster) och 31 720 165 B-aktier (med totalt 31 720 165 röster).

För mer information, vänligen kontakta:

Jörgen Andersson, VD och koncernchef
Telefon: +46 703 23 32 02
E-post: jorgen.andersson@wastbygg.se

Marie Lindebäck, IR-chef
Telefon: +46 734 67 20 12
E-post: marie.lindeback@wastbygg.se