Arkiv

Byggnation inledd i första etappen av Wästbyggs projekt Tjärleken i Norrtälje hamn

2016 erhöll Wästbygg en markanvisning i Norrtälje hamn som omfattar 111 bostadsrättslägenheter i ett kringbyggt kvarter.

Till följd av god försäljning av de 50 Svanenmärkta lägenheter som ingår i etapp ett av Tjärleken har beslut fattats om byggstart. Entreprenadvärdet för etapp ett, som uppgår till 212 mkr och inkluderar markarbeten och grundläggning även för etapp två, kommer därför att räknas in i Wästbygg Gruppens orderingång för tredje kvartalet.

– Tjärleken är ett mycket fint projekt med ett attraktivt läge i Norrtälje hamn och intresset för att bo här är stort. Första inflyttning är planerad till sommaren 2024, säger Joakim Efraimsson, vd på Wästbygg AB.

……………………….

För ytterligare information, kontakta:
Joakim Efraimsson, vd Wästbygg AB
Tel 073-901 14 03, e-post joakim.efraimsson@wastbygg.se

wastbygg.se
……………………….

Om Wästbygg Gruppen
Wästbygg Gruppen är ett börsnoterat entreprenad- och projektutvecklingsbolag som bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar – alltid med stort fokus på hållbarhet. I koncernen ingår Wästbygg AB, Rekab Entreprenad AB, Logistic Contractor AB och Inwita Fastigheter AB.

Verksamheten bedrivs på de mest expansiva marknaderna i Sverige samt inom Logistic Contractor även i Danmark, Norge och Finland. 2021 omsatte koncernen 3,8 miljarder och hade 525 anställda.