loading

Byggstart på kvarteret Gjutaren i Limhamn

Under sommaren har markarbetena påbörjats för den första etappen av kvarteret Gjutaren i stadsdelen Limhamn i Malmö. Etapp ett omfattar 84 hyresrätter av de totalt 250 som ska byggas på tomten och lägenheterna fördelas på tre huskroppar, varav en blir tio våningar hög. Kvarteret får en hög hållbarhetsprofil och byggs enligt Miljöbyggprogram Syd.

Kvarteret Gjutaren är utvecklat i samverkan med beställaren Vita Örn.