loading

Första spadtag för 155 ungdomsbostäder i Tullinge

Fredagen den 28 april togs ett första spadtag för 155 nya hyresrätter på Solskensvägen i Tullinge, öronmärkta för ungdomar. Spadtaget togs av Ebba Östlin (s), kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka kommun tillsammans med Pero Popovski på Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB som utvecklat projektet samt Lennart Karlsson, vd på HEBA Fastighets AB som kommer att äga och förvalta lägenheterna efter färdigställandet. Bostäderna ska vara klara för inflyttning under hösten 2018

I mars 2015 vann Wästbygg en markanvisningstävling för Solskensvägen och sedan dess har arbetet pågått med såväl detaljplan som med att utveckla projektet. 

– Vi har under en längre tid arbetat aktivt med att utveckla bostäder för unga. Under 2016 färdigställde vi nästan 650 student- och ungdomslägenheter i Stockholmsregionen och vi ser nu fram emot att byggandet på Solskenvägen sätts igång, säger Pero Popovski, vd på Wästbygg Projektutveckling Stockholm.

– Bygget av nya Botkyrka är i full gång och då ska vi bygga för alla. Här byggs det nu så att ungdomar kan ta ett viktigt kliv in i vuxenlivet och skaffa sig sin första bostad. När vi bygger totalt 4 000 bostäder i Botkyrka ska det vara så att vi bryter bostadssegregationen och så att alla kan hitta en bostad som passar sitt liv. Hyresrätter för unga är ett jättebra tillskott här i Tullinge, säger Ebba Östlin (s), kommunstyrelsens ordförande

Bostadsprojektet på Solskensvägen förvärvades av HEBA Fastighets AB i slutet av 2016.

– Behovet av bostäder för ungdomar är väldigt stort och det känns riktigt bra att kunna bidra med 155 nya ungdomsbostäder i Tullinge. Samtidigt är vi glada över att etablera verksamhet i Botkyrka kommun, där HEBA inte funnits tidigare. Vi räknar med att uthyrningsarbetet av lägenheterna startar vid årsskiftet 2017/2018, säger Lennart Karlsson, vd på HEBA Fastighets AB.