loading
Gruppen
loading

Mediakontakt

Fortsatt samarbete mellan Brostaden och Wästbygg

Wästbygg får förnyat förtroende av Brostaden när utbyggnaden längs Smista allé i Segeltorp strax söder om Stockholm fortsätter. När Volkswagen nu väljer att etablera sig här ska Wästbygg uppföra 6 600 kvm bilhall, verkstad och p-garage. Arbetet inleds senare i höst och projektet beräknas ta cirka ett år att färdigställa. Entreprenadsumman är 63 mkr.

Brostaden fortsätter att samarbeta med Wästbygg när exploateringen längs Smista allé fortsätter. Helt nyligen har ett parkeringshus färdigställts här med Audi, Porsche och VeHo Bil som hyresgäster och dessutom pågår uppförandet av kontor, verkstad och lager åt Ekström Glas.

– Det här blir vårt femte gemensamma projekt med Brostaden i det här området och vi ser mycket positivt på att även de tycker att vårt samarbete fungerar väl, säger Morgan Gard, projektledare hos Wästbygg.

Anläggningen består av 3 600 kvm uppvärmd yta och 3 000 kvm parkeringsdäck under tak. Fastigheten uppförs för att klara miljöklassning enligt Miljöbyggnad Silver.

– Markförhållandena här är besvärliga och kräver omfattande pålning, men det är vi väl förtrogna med vid det här laget. Vi inleder arbetet i oktober och har sedan cirka tretton månaders byggtid framför oss, avslutar Morgan Gard.

För mer information, kontakta Magnus Rudén, affärsområdeschef, tel 031-733 23 06 eller e-post magnus.ruden@wast-bygg.se