Fortsatt samarbete mellan Wästbygg och Flügger i ytterligare utbyggnadsetapp

Helt nyligen färdigställde Wästbygg en första utbyggnad på 2 500 kvm av Flüggers industri- och lagerlokaler i Bollebygd, strax väster om Borås. Parallellt har företagen gemensamt projekterat för ytterligare en tillbyggnad på 2 000 kvm och entreprenadavtal har nu tecknats för byggnationen. Dit kommer Flügger att flytta sin butik i Bollebygd och den nya tillbyggnaden ska även innehålla kontor, personalmatsal och ytterligare lageryta.

Byggproduktionen startar omgående och de nya lokalerna ska vara klara för inflyttning till årsskiftet 2021/2022. Ordervärdet uppgår till 25 mkr.

– Det känns väldigt positivt att vi får en fortsättning på det goda samarbete som vi haft med Flügger sedan den första etappen påbörjades förra sommaren. Ett nytt uppdrag från en befintlig kund är det bästa betyg vi kan få, säger Björn Jensen, regionchef entreprenad på Wästbygg region Mitt.

……………………….

Kontaktuppgifter:

För mer information, kontakta Björn Jensen, regionchef entreprenad, 073-901 14 22,
eller bjorn.jensen@wastbygg.se
www.wastbygg.se

Om Wästbygg:

Wästbygg Gruppen är ett entreprenad- och projektutvecklingsbolag med verksamhet på de mest expansiva marknaderna i Sverige. Vi bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar – alltid med stort fokus på hållbarhet. 

Företaget grundades 1981 i Borås. Idag finns egna kontor även i Göteborg, Stockholm, Malmö, Jönköping, Helsingborg och Varberg samt via koncernbolaget Logistic Contractor i Köpenhamn, Oslo och Helsingfors. Wästbygg Gruppen är noterat på Nasdaq Stockholm. 2020 hade vi en omsättning på cirka 3,8 miljarder kronor och 310 anställda.