loading

I projekteringen hittar vi träets fördelar

I Lund växer stadsdelen Brunnshög fram med hållbarhet som främsta fokus. Här utvecklar och bygger nu Wästbygg Lagerkransen – ett flerbostadshus med trästomme. Det är ovanligt med trästomme i Skåne, det finns få specialister i ämnet och Wästbygg har inte gjort det förut. Ett svårt men, för det hållbara byggandets utveckling, nödvändigt uppdrag. Så hur ska det gå till?

Erik Ahlsten är en av dem som varit med i arbetet med projektering och kalkylering från allra första början:

– En styrka i vår projekteringsgrupp har varit den obotliga nyfikenheten, en känsla av stolthet att vara med och forma något nytt, berättar han. Vi har lagt otroligt mycket tid, kreativitet och hjärta i projekteringen för att hitta optimala lösningar för just denna produkt. Konsulterna som vi har haft med oss har varit prestigelöst vetgiriga och sugit ut information från varandra för att hitta den bästa totallösningen.

– En viktig utgångspunkt har varit att flera aktörer redan visat att det går att bygga trähus och få ekonomi i det, fortsätter Erik. Någon hävdar till och med att det går att bygga billigare i trä än i betong. Min egen slutsats är att det är viktigt att hitta fördelarna med träet som stommaterial och utnyttja det till max. En utmaning har varit att akustik, hållfasthet, statik och vibrationer, samt brand är parametrar som visade sig starkt sammanflätade i varandra på ett sätt som skiljer sig väldigt mycket från betonghus.

Tidiga i Skåne med trä

Wästbygg är tidiga i Skåne med att bygga trähus och har som målsättning att bli en av de första i landet med att miljöcertifiera ett bostadshus i trä enligt Miljöbyggnad Guld. Att bygga i trä innebär att man använder prefabricerade trästommar av till exempel typen korslimmat trä eller pelar-balksystem. Trä är ett helt förnybart och klimatneutralt material och bidrar därmed till lägre koldioxidutsläpp än andra byggmaterial i tillverkningsprocessen. Idag uppfyller trä även alla tekniska egenskapskrav som ställs. Dessutom är det ett lätt material att hantera, byggandet är tyst och byggtiden kan kortas.

– Marknaden för trähus är väldigt expansiv, säger Erik Ahlsten. Det är många som börjat bygga i trä, efterfrågan börjar stiga ordentligt, tillgängligheten och kunskapen om materialet ökar. Jag upplever dock att det fortfarande finns en stor skepsis, framförallt bland oss byggare, samtidigt som de som skaffat sig erfarenhet av att bygga flerbostadshus i trä gärna delar med sig av erfarenheter. Vi måste fortsätta att lyssna till våra duktiga branschkollegor och låta det vara högt i tak.

Vår Vd, Jörgen Andersson berättar om varför vi bygger flerbostadshus i trä, i Lund: