Kvarteret Häggen – utformat för social samvaro

  • 1 / 5
  • 2 / 5
  • 3 / 5
  • 4 / 5
  • 5 / 5

Häggen är ett trygghetsboende som vänder sig till personer som fyllt 65 år. Huset är utformat för att främja social samvaro bland de boende.

I entréplanet finns ett rymligt samlingsrum med kök där de kan laga mat tillsammans, hålla möten eller ordna andra gemensamma aktiviteter. I anslutning till det finns ett tv-rum och ett hobbyrum. Hobbyrummet utrustas i samråd med de boende efter inflyttningen. Även gården utformas för att uppmuntra till möten och umgänge, med sittplatser, boulebana och möjlighet till egen odling. Om den egna lägenheten känns för liten för att härbärgera långväga gäster finns ett gästrum med eget badrum i huset. Som en extra trygghetsåtgärd kommer det att finnas en bovärd på plats vissa tider på vardagarna. Bovärdens uppgift är att hjälpa till att fixa lättare fel, ordna aktiviteter och svara på frågor.

Vi kommer också att implementera Boaktiva, vårt egenutvecklade koncept för social hållbarhet i Häggen. Med hjälp av Boaktivaappen är det enkelt att kommunicera med grannarna för att boka in exempelvis en promenad eller något gemensamt evenemang i samlingsrummet.

Inflyttning i Kvarteret Häggen sker under sommaren 2021. Fastigheten certifieras enligt Svanen.

Wästbyggs koncernbolag Inwita Fastigheter är inriktat på att äga de samhällsfastigheter som Wästbygg utvecklar och bygger. Företaget startades vid årsskiftet 2019/2020 och Kvarteret Häggen är bolagets första projekt.

Inflyttning i Häggen sker från och med sommaren 2021. Huset miljömärks med Svanen.