loading

Logistic Contractor utvecklar och uppför logistikanläggning åt Dagab

Vårt koncernbolag Logistic Contractor har tecknat avtal om att utveckla och bygga en logistikanläggning på 12 000 kvm åt Dagab Inköp & Logistik AB, som ingår i Axfood-koncernen. Anläggningen byggs strax söder om Jönköping, i direkt anslutning till E4, och kommer huvudsakligen att användas som kyllager för matvaror. Produktionsarbetet inleds omgående och i januari 2018 ska anläggningen vara klar för inflyttning. Ett tioårigt hyresavtal för lokalen är tecknat mellan Dagab och Logistic Contractor.

– Arbetet med planering och projektering har pågått under en längre tid i samarbete med beställaren, och vi är glada över att vi har kunnat erbjuda en attraktiv helhet som passar de behov och önskemål som Dagab har. Mark är förvärvad och vi ska nu bygga en anläggning som är utformad för effektiv logistikhantering och samtidigt möter de höga krav som både vi och Dagab har på låg energianvändning och långsiktig hållbarhet, säger Christoffer Bööj på LC.

– Vi vet att Logistic Contractor har en stor erfarenhet att genomföra logistikprojekt och klarar att leverera ett lagerhus enligt tidplan och med överenskommen kvalité, säger Raymond Lundmark, logistikchef på Dagab.

lc_logo_30.png

Logistic Contractors hemsida  
Läs mer om projektet