loading
Gruppen
loading

Mediakontakt

M2 Gruppen blir ny delägare i Wästbygg AB

Entreprenadföretaget Wästbygg AB och dotterbolaget Logistic Contractor får en ny delägare. Patrik Ivarson, koncernchef och huvudägare i Järngrinden-koncernen (Wästbygg) säljer sina aktier i Wästbygg AB till privatägda M2-koncernen, med Rutger Arnhult som ägare. Övriga delägare i Wästbygg AB, Ulf Christofferson och Jörgen Andersson, kommer även framgent att ingå i ägarkonstellationen och fortsätter i företaget i sina nuvarande funktioner som vd respektive vice vd och byggchef.

– Wästbygg AB är ett stabilt och välmående företag med en autonom företagsledning. Företaget har de senaste åren haft en mycket fin utveckling. Jag känner därför att tidpunkten är rätt för både mig själv och bolaget att genomföra den förändring som vi i företagsledningen planerat för under en tid. Vi har också i M2-koncernen hittat helt rätt köpare. Järngrinden AB avyttrar därför Wästbygg AB som utgör Järngrindens entreprenadverksamhet. Själv kommer jag att arbeta vidare med den verksamhet som bedrivits i Wästbygg Projektutveckling AB under flera år, tillsammans med personalen i den organisationen. Detta kommer att ske i Järngrinden AB. Affären stärker Järngrindens finansiella ställning, vilket ger oss goda möjligheter att utveckla verksamheten ytterligare bl a med en tydligare inriktning på fastighetsförvärv, säger Patrik Ivarson. Varumärkena Wästbygg och Logistic Contractor följer med till den nya ägarkonstellationen.

Wästbygg har under de senaste åren stärkt sin position inom byggbranschen och är idag en betydande aktör såväl i Västsverige som i Mälardalen och Stockholm. Nyligen fick företaget en stororder i form av en ny handelsplats i Barkarby med femton butiker. Wästbygg har flera stora projekt igång inom samtliga sina tre affärsområden; Logistik, Kommersiellt och Bostäder.

Även Ulf Christofferson och Jörgen Andersson är nöjda med uppgörelsen och ser fram emot samarbetet med M2-koncernen.

– Inom M2-koncernen finns förutom det egna fastighetsbeståndet också betydande ägarintressen i de fyra börsnoterade företagen Klövern, Tribona, Corem Property Group och Sagax som alla är verksamma inom fastighetsbranschen. Vi ser stora affärsmöjligheter mellan Wästbyggs entreprenadverksamhet och M2-koncernens egna fastighetsrörelse. Vi kommer även att fortsätta samarbetet med projektutvecklingsverksamheten inom Järngrinden som byggentreprenör för de projekten. Affären ger helt enkelt positiva effekter för samtliga inblandade parter.