loading
Gruppen
loading

Mediakontakt

Nu har vi överlämnat 3 800 kvm leklust i Borås

För tio månader sedan fick Wästbygg AB i uppdrag av Borås Stads fastighetsbolag IBAB att bygga Borås Event där Leos Lekland ska vara hyresgäst. Uppdraget är nu slutfört. Den 10 december öppnar Leos Lekland portarna till sin nya 3 800 kvm stora anläggning, som ligger i direkt anslutning till Borås Djurpark.

Byggnaden är projekterad och byggd för att klara certifiering enligt GreenBuilding och alla inköp har gjorts efter avstämning i databasen Sunda hus. Därmed är det en energieffektiv byggnad med trygga materialval som vi lämnar över till beställaren.