loading
Gruppen
loading

Mediakontakt

Nu öppnar Hallands nya konstmuseum

  • 1 / 6
  • 2 / 6
  • 3 / 6
  • 4 / 6
  • 5 / 6
  • 6 / 6

På lördag är det nyinvigning för Hallands Konstmuseum som efter en om- och tillbyggnad skapar en ny mötesplats i Halmstad. Museet, som ligger precis vid Nissans strand, har bland annat fått en ny och inbjudande entré som öppnar upp mot resten av staden och den ursprungliga byggnaden från 1933 har renoverats varsamt.

Det är Wästbygg AB som i samverkan med Halmstad kommun samt finansiärerna Region Halland, Stiftelsen Hallands länsmuseer och Hallands Konstmuseum som stått för ombyggnationen och arkitekt är White arkitekter.
– Vi har haft ett samarbete som har präglats av öppenhet där alla parter har varit delaktiga i att hitta de bästa lösningarna, säger Niclas Leonhard som är arbetschef hos Wästbygg AB. Vi har gemensamt hittat bra lösningar när det gäller både ekonomi, teknik och gestaltning. Eftersom det har varit två projekt i ett – en ombyggnad och en tillbyggnad, har vi haft olika möjligheter och förutsättningar och jag tycker att vi i projektgruppen med representanter från beställaren, Wästbygg AB samt underentreprenörer verkligen har nått det önskade slutresultatet. Samverkan har varit i fokus och det har gett ett mycket bra resultat.

Parallellt med om- och tillbyggnadsarbetet har även flera konstnärliga gestaltningar tagit form, inslag som tillför byggnaden unika kvaliteter.
– Att implementera de konstnärliga utsmyckningarna var för oss i Wästbygg AB en ny erfarenhet, fortsätter Niclas Leonhard. Jag är stolt över hur vi och våra underentreprenörer tog oss an denna del i projektet och genom öppenhet, lyhördhet men också tydlighet från vår sida har vi gemensamt fått ihop alla delar till en bra helhet för hela museet.

– Projektet som helhet har varit en intressant och spännande upplevelse där nya insikter och erfarenheter lämnat kvar en positiv bild som jag tror och hoppas alla i projektet tar med sig in i framtiden. Det som gläder mig är hur alla tagit sig an uppgiften samt den goda anda som projektet genomförts i. Och det viktigaste, och det som gör mig stolt, är allt det som vi gemensamt med öppet sinne, ibland envishet, lyckats skapa inom ramen för den budget och de tilldelade medlen projektet hade att disponera, mantrat mest ”pang för pengarna” har verkligen uppfyllts, avslutar Niclas Leonhard.