loading

Nudging på Wästbyggs byggarbetsplatser

Wästbygg och Beteendelabbet samarbetar kring miljön på byggarbetsplatser.   Nobelpristagarens metod ska ge mer hållbara byggen.

Wästbygg och Beteendelabbet har inlett ett samarbete där man med nudging och tjänstedesign ska hitta triggers som gör det lätt att göra rätt på byggarbetsplatsen.

— Vi tror att nudging kan vara en bra metod ute på våra byggarbetsplatser. Några av våra viktigaste frågor idag är materialåtervinning och arbetsmiljö och det här blir ett nytt sätt att belysa dem, säger Kristin Lundmark som är hållbarhetsansvarig på Wästbygg.

Nudging innebär små knuffar åt rätt håll. Begreppet lanserades av Nobelpristagaren Richard Thaler och forskaren Cass R. Sunstein. Vi människor vet oftast vad som är rätt att göra men fattar ändå inte rationella beslut. Här kan nudging bryta gamla mönster.

På Wästbyggs byggarbetsplatser ska nu Beteendelabbet skapa beteenden som förebygger olyckor och ökar återvinning.

— Vi undersöker vilka beteendeutmaningar det finns på byggarbetsplatsen idag men också vad som faktiskt funkar och varför, säger Kajsa Lindström som är tjänstedesigner på Beteendelabbet. Vi har varit ute på byggarbetsplatsen och ser många potentiella utmaningar att jobba med.

— Ofta talas det om den mänskliga faktorn som en orsak till att en olycka har inträffat, säger Beteendelabbets psykolog Gustav Nilsson. Det man missar är att den mänskliga faktorn är avgörande för att förebygga att olyckor uppstår – allt från normer och jargong kopplat till att använda säkerhetsutrustning, till hur kommunikationen sker på arbetsplatsen. Exempelvis kan ökad tillit mellan kollegor påverka sannolikheten att man tar färre risker och på så sätt förebygger skador.

Under vintern kommer byggarbetsplatserna att analyseras och under våren 2018 kommer nudging testas på ett av Wästbyggs projekt. 

Om nudge

"Ett försök till att påverka individernas val på ett sätt som kommer att försätta dem i ett bättre läge som de själva uppfattar det", enligt Cass R. Sunstein och Richard H. Thaler som myntade begreppet. Här är tre vägledande kriterier för vad som kännetecknar en nudge:

1) Det får inte vara ett förbud eller ta bort individens fria val
2) Det får inte vara något ekonomiskt incitament

3) Man fokuserar på beteendet och inte attityder 

Länkar