Arkiv

Nytt logistikuppdrag för Wästbygg Gruppen, bygger 31 000 kvm i Örebro

Wästbygg Gruppens koncernbolag Logistic Contractor har fått i uppdrag av en internationell aktör att uppföra en logistikanläggning på 31 000 kvm i Örebro. Ordervärdet uppgår till cirka 200 mkr och anläggningen ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

Byggstart planeras under första kvartalet 2023 med överlämning till beställaren innan året slut.

– Vi tackar för uppdraget och ser fram emot ett gott samarbete med beställaren under det kommande året. Det känns positivt att vi nu på kort tid tecknat två nya entreprenadavtal och kan gå in i 2023 med en stärkt orderstock, säger Benn Karlberg, vd på Logistic Contractor AB.

……………………….

För ytterligare information, kontakta:
Benn Karlberg, vd Logistic Contractor AB
Tel 073-920 17 70, e-post benn.karlberg@lc.se

lc.se
wastbygg.se
……………………….

Om Wästbygg Gruppen
Wästbygg Gruppen är ett börsnoterat entreprenad- och projektutvecklingsbolag som bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar – alltid med stort fokus på hållbarhet. I koncernen ingår Wästbygg AB, Rekab Entreprenad AB, Logistic Contractor AB och Inwita Fastigheter AB.

Verksamheten bedrivs på de mest expansiva marknaderna i Sverige samt inom Logistic Contractor även i Danmark, Norge och Finland. 2021 omsatte koncernen 3,8 miljarder och hade 525 anställda.