Arkiv

Rekab Entreprenad har tecknat samverkansavtal om en om- och tillbyggnad av Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall

Rekab Entreprenad, som ingår i Wästbygg Gruppen, har under fjärde kvartalet 2021 vunnit en offentlig upphandling och tecknat ett samverkansavtal Fas 1 med Region Västernorrland om en om- och tillbyggnad av Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall. Avtalet omfattar gemensam planering och projektering för att nå beställarens budgeterade ram på cirka 320 mkr, vilket också är en förutsättning för att entreprenadkontrakt ska tecknas.

– Det här är ett mycket intressant projekt och vi ser fram emot att gå in i ytterligare ett samarbete med Region Västernorrland. Vi har tidigare under 2021 tecknat ett samverkansavtal kring en utbyggnad av Operationscentrum i Örnsköldsvik och är dessutom igång och med en utbyggnad av onkologavdelningen på Sundsvalls sjukhus säger Anton Johansson, vd på Rekab Entreprenad.

Ordervärdet för om- och tillbyggnaden av Rättspsykiatriska regionkliniken ingår, efter att en vidare bedömning av orderstocken vid tillfället för Wästbygg Gruppens övertagande av Rekab Entreprenad har gjorts, i Wästbygg Gruppens orderingång för fjärde kvartalet, liksom i orderstocken per den 31 december 2021. Tilldelningsbeslut för uppdraget är daterat den 25 oktober och vann laga kraft den 15 november, medan Wästbygg Gruppens förvärv av Rekab Entreprenad genomfördes 28 oktober.

För ytterligare information, kontakta:
Anton Johansson, vd Rekab Entreprenad AB
Tel 090-15 66 03, e-post anton.johansson@rekab.se

Jonas Jönehall, CFO och vice koncernchef, Wästbygg Gruppen AB
Tel 031-385 11 01, e-post jonas.jonehall@wastbygg.se

www.wastbygg.se
…………………….

Om Wästbygg:

Wästbygg Gruppen är ett börsnoterat entreprenad- och projektutvecklingsbolag som bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar – alltid med stort fokus på hållbarhet. I koncernen, som har 500 medarbetare, ingår Wästbygg AB, Rekab Entreprenad AB, Logistic Contractor AB och Inwita Fastigheter AB.

Verksamheten bedrivs på de mest expansiva marknaderna i Sverige samt inom Logistic Contractor även i Danmark, Norge och Finland.