loading
Gruppen
loading

Mediakontakt

Spaden sattes i marken för 222 nya hyresrätter

Idag togs ett traditionsenligt första spadtag för 222 nya hyresrättslägenheter i Handen i Haninge kommun. I spadskaften höll Peter Olevik Dunder, ordförande i stadsbyggnadsnämnden i Haninge kommun, Pero Popovski, vd för Wästbygg Projektutveckling Stockholm samt Thomas Karlsson, stabschef på HSB Stockholm. Produktionstiden beräknas till knappt två år.

– Vi blir mer än 1 000 Haningebor fler per år. Aktiva byggare är därför helt avgörande. Ytterligare bostäder i rätt lägen, som här med 500 meter till pendeltåget, stärker den regionala kärnan Haninge. Att bygga miljöriktigt och på rätt plats gör att vi får både nya bostäder och bättre städer att bo i, det är oerhört viktigt, säger Peter Olevik Dunder (FP), stadsbyggnadsnämndens ordförande i Haninge.

Hyresrätterna utvecklas och uppförs av Wästbygg och är företagets första utvecklingsprojekt i Stockholm. Projektet sker i samarbete med HSB, som tidigare uppfört 238 bostadsrätter i direkt anslutning till de bostadshus som nu byggs.

– Under själva utvecklingsprocessen har vi haft ett mycket gott samarbete med Haninge kommun och HSB och vi ser nu fram emot att själva byggandet ska inledas. Vi bygger gärna hyresrätter och vi planerar för ytterligare bostadsprojekt under de kommande åren, berättar Pero Popovski, vd för Wästbygg Projektutveckling Stockholm.

Även från HSBs sida ser man fram emot att processen fram mot färdiga bostäder påbörjas på allvar.

– Många av våra bosparare söker även hyresrätter, speciellt yngre personer som ännu inte fått ihop det kapital som krävs för en bostadsrätt. Det känns därför positivt att våra bosparare nu kan erbjudas det alternativet. Alla sorters lägenheter behövs och tillsammans med Wästbygg har vi, när hyresrätterna är färdigbyggda, tillfört nästan 500 nya bostäder till Haninge, konstaterar Thomas Karlsson, stabschef på HSB Stockholm.

De 222 hyresrätterna fördelas på fyra huskroppar. Innergårdarna blir förhöjda och skiljs på så sätt av mot de omkringliggande gatorna. Husen byggs för att klara miljöcertifiering enligt Miljöbyggnad Silver.

För mer information, kontakta Pero Popovski, vd Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB, tel 070-325 33 82 eller e-post pero.popovski@wastbygg.se